Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växa med alla sinnen

Skapad 2020-01-13 11:10 i Förskolan Mjölken Umeå
Förskola
Växa med alla sinnen tillsammans med Trollet

Innehåll

Samtliga avdelningar på huset har "Växa med alla sinnen" som gemensamt tema. Hur vi på avdelningen Trollet kommer att utmana barnen kring detta berättar vi här.

Utifrån barnens intresse har vi planerat att fokusera på några av skogens djur. På olika sätt ska vi bekanta oss med djuren.

Vi börjar med ekorren.

 

Aktivitet/utmaning till barnen:

Vilket undersökande/lärande vill vi initiera till?

Vi har utgått från barnens intressen just nu är de mycket intresserad av djur.Vi tänker att djur och natur hör ihop och både växter och djur behöver varandra för att kunna växa. Genom projektet vill vi  tillgodose barnens intressen, stimulera språkutvecklingen, erbjuda olika skapande aktiviteter, digitalt lärande och erbjuda olika kunskaper, erfarenheter som hör till deras intresse för djur i naturen.

Vad ska undervisningen syfta till?

Erbjuda nya erfarenheter och kunskaper.

 

Förberedelser

Hur iordningställer vi i miljön?

Miljön förändrar vi utifrån projektets gång.

Vilket material ska användas?

Flanosagor, böcker, bilder ,projektorn,färger, trolldeg, naturmaterial,djur (som leksaker).

Hur erbjuds materialet?

På olika sätt under dagen.

Hur ska pedagogerna förhålla sig i situationen?

Vi ska hålla projektet levande genom att det ska finnas i lärmiljön, ta vara på barnens tankar och ideer.  Vissa aktiviteter planerar vi och genomför utvärderar.

Vilka frågor kan ställas till barnen?

Frågor som vad heter djuret? Ska vi sjunga "ekorrn satt i granen"?                                                  

Genomförande

Hur ska aktiviteten genomföras?

Vi börjar med att visa en film om ekorrar, sjunger och läser sagor.Barnen ska få möjlighet att ta till sig kunskaper och erfarenheter om ekorrar. Senare andra aktiviteter utifrån ämnet ekorren.

Hur ska temat vara tillgängligt hela dagen? Se ovan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: