Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidning

Skapad 2020-01-13 11:13 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 7 – 9 Svenska
Stoppa pressarna! Du är journalist och ditt ansvar är att ge ut en tidning! Den ska innehålla notis, insändare, nyhetsartikel och reklam.

Innehåll

Målet med undervisningen

Eleven ska skriva en notis, en insändare och en artikel och sätta ihop texterna till en tidning. Först övar vi gemensamt och sen skriver du en egen.

Så här ska vi arbeta

Gemensamma genomgångar med tydliga exempel och sen kommer eleven skriva eget underlag till en egen tidning.

Vi kommer utgå från Kontakt 1.

 

Det här ska bedömas

Den färdiga tidningen.

 

 

Uppgifter

 • Skriva en tidning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Tidning

E
C
A
Notis
Eleven svarar på de journalistiska frågorna på ett enkelt sätt.
Eleven svarar på de journalistiska frågorna på ett utvecklat sätt.
Eleven svarar på de journalistiska frågorna på ett välutvecklat sätt.
Nyhetsartikel
Texten är i huvudsak sammanhängande och har en struktur som i huvudsak passar en nyhetsartikel. Eleven svarar på de journalistiska frågorna på ett enkelt sätt.
Texten är relativt väl sammanhängande och har en struktur som passar en nyhetsartikel relativt väl, t ex rubrik, ingress, styckeindelning och brödtext. Eleven svarar på de journalistiska frågorna på ett utvecklat sätt.
Texten är väl sammanhängande och har en struktur som passar en nyhetsartikel väl, t ex effektiv rubrik, intresseväckande ingress, konsekvent styckeindelning och brödtext. Eleven svarar på de journalistiska frågorna på ett välutvecklat sätt.
Insändare
Texten innehåller tes, argument, motargument och en uppmaning på ett enkelt sätt.
Texten innehåller tes, argument, motargument och en uppmaning på ett utvecklat sätt.
Texten innehåller tes, argument, motargument och en uppmaning på ett välutvecklat sätt.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Ordvalet är utvecklat. Meningsbyggnaden är varierad.
Ordvalet är välutvecklat. Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: