Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling och miljöfrågor via "Energiagenter"

Skapad 2020-01-13 11:17 i 223161 Förskolan LM-Gården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Energi och i miljöfrågor är mer aktuella än någonsin. Vi vill verka för att öka kunskapen, skapa delaktighet och delad ansvarskänsla kring detta.

Innehåll

Innehåll:

 • Miljömedvetenhet och tekniskt utforskande blandas för att barnen ska bli medvetna om sin möjlighet att minska energianvändningen kopplat till vatten, el och temperatur. Här ingår även kreativt skapande genom sång, rytmik, drama, målning med mera.
 • Barnen presenteras för olika begrepp kopplat till energi och teknik samt språklig utveckling genom lek, ord och symboler.
 • Vi arbetar både enskild och i grupp. Detta ökar tilltron till den egna förmågan och lusten att upptäcka i samspel med andra.
 • Syftet är också att bidra till en positiv framtidstro, känslan av delaktighet och möjligheten att kunna  påverka  oavsett kön, bakgrund, ålder eller funktionalitet.

 

Område, läroplansmål:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället."Lpfö 2018

 

 • Eftersom vi vistas stor del i skog och mark så har det blivit naturligt att värna natur och miljö.
 • Genom detta har barnens intressen fördjupats och utvecklats i detta. Detta genomsyrar hela verksamheten.

 

 

 

Varför har ni valt detta område?

 • Energi och i miljöfrågor är mer aktuella än någonsin. Vi vill verka för att öka kunskapen, skapa delaktighet och delad ansvarskänsla kring detta.

 

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen?

 • Undervisningsplanen gäller för hela gruppen som oftast indelas i mindre grupper efter ålder, intresse och tillfälle.

 

 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen?

 • Vi vill att barnen ska ha kunskap om hur deras levnadsvillkor påverkar miljön.
 • Ökad ansvarskänsla, ökad empatiförmåga, delaktighet, demokrati.
 • Genom digitaliseringen öka sin kunskap.

 

 

Förhållningssätt:

 

 • Vi delar upp barnen i små grupper, planerar att spendera mycket tid i miljöer där de finner lugn och ro. Både inom och utomhus jobbar vi på att skapa en tydlig och rogivande miljö som ger möjlighet till reflektion.
 • Vi uppmuntrar och utmanar barnen att reflektera genom att fråga och att prata om alla ämnen på olika nivåer. Vi uppmärksammar också ifall barnen gör framsteg eller har utvecklats.
 • Vi lägger stort fokus på barn som behöver stöd för att utvecklas vidare.
 • Nära samtal i alla vardagssituationer ligger i fokus för oss pedagoger.
 • Vi fortsätter att ha intervjuer med barnen enskilt. Vi använder samlingar för att lyfta idéer, lösa problem, reda ut konflikter samt reflektera över olika spörsmål.
 • Vi tar upp händelser och förändringar i barnens olika miljöer för att få deras aspekter.
 • Barnen är delaktiga i de flesta aktiviteter under en dag.
 • Vi lägger fokus på förtjänster. Har ett coachande förhållningssätt. En flexibel hållning.
 • Vi anpassar miljön efter det som är aktuellt i barngruppen.
 • Barnkonventionen och läroplanen ligger till grund.
 • Leken har en central plats i verksamheten. Allt lärande och allt undervisning skär på ett lekfullt sätt.
 • Undervisningen skär hela tiden, överallt och jämt.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: