Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Berättelsen om mig

Skapad 2020-01-13 11:39 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Nu är det dags att skriva "berättelsen om mig". Vi utgår ifrån kortskrivningarna innan jul och bygger vidare med fler texter och bilder.

Innehåll

Svenska åk 8, lektionsplanering för ”berättelsen om mig”

 

Vecka 2

 

Bestäm dig för vilka kapitel du vill ha med i din berättelse. Du kan förstås lägga till kapitel mot slutet om du hinner. Skriv in rubrikerna i ditt worddokument.

 

Börja nu skriva in dina texter som du har sedan tidigare, alltså dina kortskrivningar, och passa samtidigt på att fixa till språket och eventuellt lägga till eller ta bort saker i texten.

 

Läxa: intervjua någon om din barndom - hur var du som liten? Vad tyckte du om att göra? Var det några TV-program du gillade att titta på? Vilken var din favoritbok? Vilken mat ville du helst ha?

 

Checklista:


  Jag har valt ut de kapitel jag vill ha med och börjat skriva i mitt dokument.
     
     Jag har genomfört en intervju.

Vecka 3

 

Fortsätt att skriva på dina kapitel i din berättelse. Fokusera extra på kapitlet om när du var liten och använd då materialet från din intervju.

 

Läxa: leta reda på bilder som du kan använda för att illustrera dina olika kapitel. Du får gärna rita bilder själv istället.

 


Checklista:
    Jag har valt ut bilder till min berättelse

 


     Jag har skrivit minst 3 kapitel

 


     Jag har valt kapitel för respons

 

Vecka 4

 

Lägg över bilderna du fixat till worddokumentet och placera in dem så det blir en snygg layout. Skriv klart dina kapitel i din berättelse. Du kommer att få respons som du ska fundera över. Är det något du vill ändra?

 

Checklista:


     Jag har lagt in bilderna i mitt dokument

 


    Jag är klar med alla kapitel

 

Vecka 5

Nu får du tid att finslipa på din berättelse och att skapa en snygg layout, samt skriva ut och häfta ihop. Samtidigt börjar vi läsa texter till nästa arbetsområde.

 


Checklista:

     Jag har lämnat in texten!

 

Berättelsen om mig – vad ska den innehålla?

Här nedan finns de rubriker ni kan välja mellan att skriva om i Berättelsen om mig. Ni känner igen de flesta av dem från era kortskrivningar.

 

 Du kommer ibland att få välja, men vissa är obligatoriska. Du skriver om minst 5 av dessa ämnen.

 

1.     En händelse som jag minns extra mycket.

En rolig eller tråkig händelse som du minns. Hur var omständigheterna runt omkring? Har den betytt något för dig idag, tror du?

2.      Min skola under lågstadiet. Beskriv skolan, berätta om klassen och lärarna, berätta om vad du gjorde på rasterna och vilka ämnen du gillade.

Vad minns du från lågstadiet?  Hur såg miljöerna runt omkring dig ut? På vilket vis skiljer de sig från hur det ser ut nu?  Var skolan roligare eller tråkigare? Varför i så fall?

 

3.     Det här är min familj.  Obligatoriskt

4.     Mina fritidsintressen när jag var yngre. Är det samma som nu?

Vad tyckte du om att göra när du var 7 eller kanske 10. Vad var det första som du kommer ihåg att du tyckte om att göra och som du kanske höll på med men nu har tröttnat på eller som kanske har tagit sig en annan inriktning.

5.     En resa jag minns.

En semesterresa eller kanske en resa till Sverige eller bara en kortare resa, men då något hände som gör att du minns den extra väl.

6.     Ett pinsamt ögonblick.

Ett ögonblick då du fick allas ögon på dig fast du inte ville eller gjorde bort dig för någon som du brydde dig mycket om.

7.     Något jag gjort som jag är stolt över.

Har du hjälpt någon som haft det svårt eller kanske hjälpt en gammal person över gatan?

8.     Ett avgörande ögonblick i mitt liv.

En händelse som du tror betytt mycket för dig och som kanske ditt liv hade sett annorlunda ut utan.

9.     Mina kompisar förr och nu. Vilka umgicks du med förut men inte nu längre? Finns det vänner som du känt väldigt länge?

Berätta vilka personer du har runt omkring dig som du tycker är viktiga. Har det funnits andra som varit viktiga vänner , men som inte längre är det? Vad beror det på?

10.  Ännu en händelse som jag minns

11.  Idoler jag haft.

En idol kan vara en person som man ser upp till på avstånd - kanske en artist eller en idrottsstjärna. Varför har du denna person som idol? Vad i det personen gör tycker du är så bra/fantastiskt?

12.  En person som varit särskilt betydelsefull för mig.

En viktig person i livet kan vara en nära släkting, en tränare eller kanske en vän som har betytt mycket för dig. Varför är personen viktig? Vad skulle vara annorlunda om personen inte fanns?

13.  Min framtid  Obligatoriskt

Hur tror du livet kommer se ut när du är 20, 25 eller kanske 80. Detta kapitel kan också skrivas i dagboksform.

14.  Min levnadstecknare Obligatoriskt

 Baserat på intervjun ni gjort så skriver ni detta kapitel om hur någon annan uppfattar er.

 

 

 

 

 

Bedömning av ”Berättelsen om mig”

Följande kommer vi att titta på när vi bedömer er text:

-          Språk och stil. Hur du uttrycker dig i din text, exempelvis gällande ordval, meningsbyggnad och skrivregler

-          Struktur.  Exempelvis hur de olika kapitlen ligger i en passande ordning och hur du kopplar ihop kapitlen till varandra.

-          Innehåll. Hur väl du kan beskriva händelser, känslor och personer och att du har ett innehåll som passar till denna typ av text, dvs självbiografisk text.

-          Hur väl du kan koppla passande bilder till din text.

 

                  E

                  C

                  A

 


 

Skriva - språk och stil

Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

 

Ordvalet är enkelt.

 

 

Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.

Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

 

Ordvalet är varierat

 

Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande

Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

 

Ordvalet är träffsäkert och varierat

 

Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.

Skriva - struktur

Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.

 

 

 

Textbindningen är enkel.

Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning och avslut.

 

 

Textbindningen är utvecklad.

 

Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent styckeindelning samt effektiv inledning och avslut.

 

Textbindningen är välutvecklad.

Skriva – innehåll

 

Eleven kan skriva olika slags med i huvudsak fungerande anpassning till texttypen

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad

 

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande anpassning till texttypen

De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad

Eleven kan skriva olika slags texter med väl fungerande anpassning till texttypen

 

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad

 

 

 
 

Kombinera olika estetiska uttrycks.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett relativt väl fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett väl fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-           

 

Uppgifter

  • Deadline inlämning Berättelsen om mig

  • Intervju Berättelsen om mig

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: