Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

stickning årskurs 9

Skapad 2020-01-13 11:42 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola F Slöjd
Du ska lära dig grunderna i stickning genom att sticka en provlapp efter skriftlig instruktion, därefter ska du sticka en färdig produkt i passande material och stickteknik och för dig lämplig svårighetsgrad, med hjälp av skriftliga instruktioner och handledning från läraren.

Innehåll

 Planering stickning åk 9

 Uppgift: Du ska lära dig grunderna i stickning genom att sticka en provlapp efter skriftlig instruktion, därefter ska du sticka en färdig produkt i passande material och stickteknik och för dig lämplig svårighetsgrad, med hjälp av skriftliga instruktioner och handledning från läraren.


Syfte - Varför ska vi arbeta med det här?

Genom att arbeta med stickning ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 

·       formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

 

·       välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

 

·       analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

 

·       tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

 


Skolan ska även ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

 

·       kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

 

·       kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

 

 

Mål för arbetsområdet - Det här ska du lära dig.

Du ska lära dig att:

 

·       välja en modell, ett mönster till det arbetet du valt att planera och  eventuellt gör ändringar och utveckla idéer

 

·       välja passande material, teknik/metod och motivera dina val (utifrån arbetets syfte och kvalitet och med tanke på miljön)

 

·       ta egna initiativ och komma med förslag som leder arbetet framåt

 

·       arbeta efter skriftliga och muntliga instruktioner

 

·       pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till arbetets form (utseende) och funktion (användningsområde) och vid behov ompröva och ändra dina tidigare val

 

·       hantera redskap som behövs vid stickning på ett säkert och fungerande sätt.

 

·       beskriva och dokumentera din arbetsprocess i utvärderingen

 

·       värdera din arbetsprocess och ditt färdiga arbete

 

·       använda korrekta slöjdspecifika begrepp i dina beskrivningar

 

 

 


Undervisning - Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få:

 

·       en gemensam introduktion, där du får grunderna i stickning och där olika alternativ, tekniker, detaljer och inspirationsmaterial presenteras

 

·       både gemensamma och enskilda genomgångar

 

·       planera ditt arbete  och göra en tänkbar arbetsordning för vilka olika moment som du kommer att genomföra under arbetets gång

 

·       välja lämpligt material samt tekniker/metoder tillsammans med din lärare

 

·       arbeta så självständigt som möjligt efter skriftliga och muntliga instruktioner

 

·       dokumentera ditt arbete från början till slut

 

·       göra en utvärdering av ditt färdiga arbete

 
Bedömning - Så här kommer dina kunskaper att bedömas.

Din förmåga att:

 

·       välja en modell, ett mönster till det arbetet du valt att planera och  eventuellt gör ändringar och utveckla idéer

 

·       välja passande, material, teknik/metod och motivera dina val (utifrån arbetets syfte och kvalitet och med tanke på miljön)

 

·       ta egna initiativ och komma med förslag som leder arbetet framåt

 

·       arbeta efter skriftliga och muntliga instruktioner

 

·       pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till arbetets form (utseende) och funktion (användningsområde) och vid behov ompröva och ändra dina tidigare val

 

·       hantera redskap som behövs vid stickning på ett säkert och fungerande sätt.

 

·       beskriva och dokumentera din arbetsprocess i utvärderingen

 

·       värdera din arbetsprocess och ditt färdiga arbete

 

·       använda korrekta slöjdspecifika begrepp i dina beskrivningar

 


Bedömningen utgår från kunskapskraven. Du kommer att bedömas fortlöpande under dina slöjdlektioner både hur du arbetar praktiskt och teoretiskt. I bedömningen tas även hänsyn till årskursen liksom till svårighetsgraden på arbetet.

Lycka till!                                                            

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: