Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska 9 Kap.2 v.45- 5 VT20

Skapad 2020-01-13 11:55 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Franska åk 9, kap 2
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Franska kap 2. Vi arbetar med framtidsyrken, praktikplats, dagbok samt om Elfenbenskusten. Grammatik: futur simple och imparfait. Tidsperiod: v. 45- v.5. Prov fre 31/1.

Innehåll

Undervisning

Vi arbetar med läromedlet Chez Nous 4; texter, dialoger, hörövningar, vokabulär, lekar, skriv- och talövningar. Vi arbetar även med annat material, med fokus på färdigheterna: Läsa, skriva, tala och lyssna på franska.

 

Innehåll

Vi kommer att arbeta med Chez Nous 4, kap 2

I detta arbetsområde kommer du att få lära dig:

Texter och glosor till kap 2a, 2b, 2c och faktatexter.
Futur simple s. 26 + 96
Uttryck med il faut = man måste s. 26
Verbet connaître i presens och passé composé s.26+100
Imparfait s.32 + 93
Verbet lire i presens, passé composé och imparfait s.32+101

Att läsa  en dagbokstext s. 36-38 samt Elfenbenskusten .

 
Långsiktiga mål att…
förstå innehållet i talat språk och olika slags texter,
att kunna tala och skriva på språket,
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd, t ex kroppsspråk och ställa frågor.
förstå hur man lever i länder där språket talas.

 

 

Arbete hemma:

- Arbeta med övningarna på ovningsmastaren.se

- träna ev. extra på Duolingo

- träna ev. extra med Quizlet.com

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
Kunskapskrav Moderna språk 7-9

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Läsa/lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa/lyssna
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriva/tala
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Målspråket i världen
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: