Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mi semana

Skapad 2020-01-13 11:57 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
"Min vecka": Du lär dig uttrycka dig om dina vardagsrutiner och samt berätta när du gör olika fritidsaktiviteter. Du bygger vidare på din förmåga att uttrycka din åsikt och fördjupar dina kunskaper om verbböjning i presens.

Innehåll

Mål för arbetsområdet:
 • kunna tala om fritiden, sporter och hobbyer
 • kunna berätta vad du gör på morgonen/eftermiddagen/helgen
 • förstå och tillämpa mönstret för verb som ändrar sin stam, t ex jugar
 • kunna använda verben hacergustar och ir
 • förstå och tillämpa böjningsmönstret för reflexiva verb
 
Så här arbetar vi:
 • Du tränar nya ord och fraser på lektionerna och hemma.
 • Vi gör olika typer av övningar, muntligt och skriftligt, samt lyssna, för att träna på ordförståelse samt användningen av nya ord och fraser. Du ska bland annat skapa en presentation/dramatisering av en vanlig dag som en del av e-twinningprojektet. Denna delen görs i samarbete med Bilden.
 • Vi arbetar med gleerups spanska 6-9 unidad 5 samt annat relevant material.
 
Viktigaste ord- och fraskunskap du ska kunna:
 • Olika ord för sporter och fritidsaktiviteter
 • Tidsuttryck som t.ex. "på tisdagar", "tidigt", "sedan", "till klockan nio". Du kan även behöva repetera klockan och hur man anger klockslag.
 • Olika verb för vardagsaktiviteter som t.ex. vakna, gå upp, äta frukost o.likn. samt soler (bruka, ha för vana).
 • Repetera och befästa hur du använder verb som gustar, encantar, molestar, fastidiar o.likn. (åsikt/tycka-verben).
 
Hur du visar att du nått målen:

Du presenterar en vanlig dag i ditt liv (samarbete med Bild). Du visar din förståelse av spansk text och tal om innehåll inom arbetsområdet vid provtillfälle samt i interaktionen inom e-twinningprojektet. Under tiden vi arbetar med området visar du att du bygger ditt ordförråd på olika glosförhör. 

 

Ingressbild: gleerups spanska 6-9

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: