Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 9

Skapad 2020-01-13 12:55 i Hallsta skola Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Under flera tusen år har människan avbildat djur och människor genom att förminska och måla av dem på väggen i en grotta eller på en målarduk. I modern tid avbildar vi byggnader och landområden i ritningar och på kartor. Under de senaste 200 åren har våra forskare dessutom börjat studera saker som inte är synliga för blotta ögat t.ex. delar i celler eller i elektronik. Ibland behöver man förstora delarna för att kunna se eller rita av dem. Då behöver man ha kunskap om proportioner, förstoringar och förminskningar. I detta kapitel får du lära dig om likformighet och skala, men även om symmetri och om den berömda Pythagoras sats.

Innehåll

Tidsperiod

  •  V. 46- V. 50

Vad ska jag lära mig?

Från centralt innehåll:

  • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  • Likformighet och symmetri i planet.
  • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

  • Kunskapsavstämning på grundläggande nivå.
  • Samtal och resonemang på lektionerna

     Summativ

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Geometri

Sidor

Uppgift

 

 Vecka

Rymdgeometriska kroppar

S, 74-75

1-6

 

 46

Volymenheter

S, 76-77

7-16

 

 46

Rita en rätblock och volym av rätblock

S, 78-79

17-25

 

 47

Olika kroppars volym

S, 80-81

26-32

 

 47

Spetsiga kroppar

S, 82-83

33-38

 

 48

Skala

S, 84-85

40-44

 

 48

Likformighet

S, 86-87

46-51

 

 49

Diagnos

S, 88-89

 1-10

 

 49

Blå kurs  eller

S, 90-95

 

 

50 

Röd kurs

S, 96-101

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Geometri åk 9

Bedömning inom momentet Geometri åk 9

På väg att nå målen
Når målen
Når målen med marginal
Når målen med god marginal
Begrepp
Ha kunskap om symmetri, likformighet och kongruens
Du visar inte på kunskap om begreppen spegelsymmetri, rotationssymmetri, likformighet eller kongruens.
Du visar på grundläggande kunskaper om begreppen spegelsymmetri, rotationssymmetri, likformighet och kongruens.
Du visar på goda kunskaper om dessa begrepp samt innebörden av rotationsordning.
Begrepp
Ha kunskap om betydelsen av längdskala, areaskala och volymskala.
Du visar inte på kunskap om betydelsen av dessa begrepp inom skala.
Du visar på grundläggande kunskaper om betydelsen av längdskala, areaskala och volymskala samt hur de förhåller sig till varandra.
Metod
Hur man räknar med skala (längd,-area och volym).
Du visar inte att du har grundläggande kunskaper kring hur man räknar med längdskala, areaskala och volymskala.
Du visar att du har grundläggande kunskaper kring hur man räknar med längdskala, areaskala och volymskala.
Metod
Du vet vilken metod (Pythagoras sats) du ska använda när du räknar ut den tredje sidan i en rätvinklig triangel.
Du vet inte hur du ska använda Pythagoras sats för att räkna ut den tredje sidan i en rätvinklig triangel.
Du har grundläggande kunskaper om hur du använder Pythagoras sats för att räkna ut den tredje okända sidan i en rätvinklig triangel.
Du visar att du med säkerhet kan använda Pythagoras sats när du räknar ut en tredje okänd sida i en rätvinklig triangel.
Du visar att du med en effektiv metod kan räkna ut okända sidor i rätvinkliga trianglar.
Metod
Att veta vilken metod man ska använda vid beräkning av sidor i likformiga trianglar och topptrianglar.
Du visar inte att du vet vilken metod du ska använda.
Du har grundläggande kunskaper om vilken metod du ska använda när du räknar ut sidor i likformiga trianglar och/eller topptrianglar.
Du kan med säkerhet välja metod när du räknar ut sidor i likformiga trianglar och topptrianglar.
Problemlösning
Problemlösning inom geometri: likformighet, skala, topptriangelsatsen och Pythagoras sats.
Du visar inte att du kan förstå och lösa problem genom att välja strategi och metod.
Du visar att du har grundläggande kunskaper om att kunna lösa problem genom att förstå problemet, välja rätt metod och strategi och lösa problemet med viss anpassning.
Du visar att du kan lösa problem relativt väl genom att förstå problemet, välja rätt metod och strategi och lösa problemet med förhållandevis god anpassning.
Du visar att du kan lösa problem på ett väl fungerande sätt genom att förstå problemet, välja rätt metod och strategi och lösa problemet med god anpassning.
Kommunikation
Kunna redogöra för och samtala om tillvägagångsätt.
Du visar inte kunskaper för att redogöra för tillvägagångssätt.
Dina redovisningar är möjliga att förstå och går delvis att följa och du kan ta hjälp av olika uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dina redovisningar är lätta att förstå och följa och du kan ta hjälp av olika uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. Det matematiska språket är godtagbart.
Dina redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk och omfattar alla uppgifter. Du kan ta hjälp av olika uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Resonemang
Att föra ett matematisk resonemang och framföra och bemöta matematiska argument som för resonemanget framåt.
Du visar inte att du kan föra ett matematiskt resonemang.
Du kan på en grundläggande nivå föra ett matematisk resonemang inom detta moment.
Du kan föra ett matematisk resonemang som för resonemanget framåt.
Du kan föra ett matematiskt resonemang som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: