Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelseglädje år 6 vt-20

Skapad 2020-01-13 13:15 i Svanberga skola Norrtälje
Vi kommer att ha inomhus och utomhus idrott under den här höstterminen. Tanken med detta arbetsområde är att du ska få leka i olika miljöer samt lära dig grunderna i olika friidrotts grenar. Du ska också få chansen att öva upp din kondition. När vi leker är det framförallt dina kunskaper i samarbete och följa regler du får öva på.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Vi kommer att gå igenom olika sätt att använda sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Innehåll

 

Tidsperiod

 •  v. 3-6

Förmågor

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet 

 

Övergripande mål och riktlinjer

  • Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.
 • planeringen ska medverka till att utveckla elevernas förmåga att visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, att lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med anda. Att känna tillit til lsin egen förmåga, samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.  
 • Kommunikativ, begreppslig och metakognitiv förmåga används i genomförandet av denna planering.
 • I varje moment finns möjlighet att anpassa till olika förutsättningar och förkunskaper.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Du ska lära dig att använda kroppen och rätt teknik i olika aktiviteter så att du kan utföra sammansatta grundformer i olika moment.
 • Du ska också lära dig olika begrepp som hör till gymnastik och kunna omsätta de med din kropp, t ex pik, gruppering, rotation, mm.
 • Du ska lära dig hur du kan använda dig av den kunskap du får om dig själv för att utvecklas och känna tillit till din egen förmåga.
 • Du ska lära dig att hantera redskap och följa säkerhetsregler för att undvika skador/olyckor.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • I olika moment får du direkt feedback och tips på utveckling eller bekräftelse på din prestation av både kamrater och lärare.
 • Du kommer att kunna ge feedback till någon annan för att den personen ska utvecklas, men även för att visa vad du kan i eller om aktiviteten.
 • Självskattning i samband med start och slut av arbetsområdet.

     Summativ

 • Vi planerar tillsammans hur vi ska redovisa olika moment.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Stationer med olika övningar för specifika moment inom gymnastik.
 • Lekar/aktiviteter för att stärka muskler och balans
 • Säkerhetsgenomgång
I uppstartsfasen kommer vi tillsammans titta på vad vi ska utveckla och hur vi ska göra det. 
 
 

2

Rörelseglädje

 

Busungarna

3

Rörelseglädje

Gymnastikstationer, matta

Gymnastikstationer, matta

4

Rörelseglädje

Gymnastikstationer, redskap

Gymnastikstationer,  redskap

5

Rörelseglädje

Gymnastik, valfritt

Isvett

6

Rörelseglädje

Lek

Simning+

Lek

 

 

För att klara av kunskapskraven kommer du att behöva;

Du deltar efter bästa förmåga.

Du planerar för aktivitet genom att du ta med dig kläder efter aktivitet

Du känner till och använder dig av reglerna i lekarna och idrotterna.

Du värmer alltid upp innan aktivitet för att förebygga skador.

Du är med och övar på de olika momenten för att visa vad du kan.

Ord och begrepp kopplade till arbetsområde:

Rörlighet, stretch, töjning, spänst, styrka, pik, gruppering, rotation, stödja.

Detta skall du tänka på under lektionerna i Idrott och Hälsa

Du är rätt utrustad till idrotten, d.v.s ombyteskläder, inne/uteskor och handduk.

Du deltar aktivt och gör ditt bästa utifrån dina förutsättningar.

Du respekterar säkerhetsbestämmelserna och du tar hänsyn, visar förståelse och respekt för kamrater och lärare.

Du visar sportsligt uppträdande genom att vara hjälpsam, ha respekt för andras olikheter samt att inte fuska.

Du tar hand om din personliga hygien genom att du duschar och byter om.

Uppgifter

 • Skridskor

 • Upplevelse av aktivitet

 • Mattserie

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Rörelseglädje år 6 (gymnastik)

E
C
A
Gymnastik & redskap
 • Idh
 • Idh  4-6
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Ny aspekt
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: