Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och Algebra v.2-v.7

Skapad 2020-01-13 13:22 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Räkna med bråk och använd dig av ekvation vid problemlösning.

Innehåll

 

LPP –Tal och algebra år 9 

 

När du först lärde dig räkna räckte det med hela tal. För att kunna lösa fler och svårare problem har du även fått lära dig använda negativa tal, tal i bråkform och irrationella tal som pi. 

 

Inom algebran räknar man inte bara med tal, utan även med symboler för tal, till exempel x och y. Algebra ligger bakom mycket av det du möter i din vardag, som tex sökfunktioner på internet.  

 

I det här kapitlet får du lära dig mer om hur man räknar med tal i bråkform. Du får även fördjupa dina kunskaper i algebra genom att till exempel förenkla uttryck och lösa ekvationer. 

 

                                                                                                                          

 

  

 

 Efter den här kursen ska du kunna: 

 

·       addera, subtrahera, multiplicera och dividera vid bråkräkning

 

·       tolka och skriva algebraiska uttryck

 

·       beräkna värdet av ett uttryck då variabel alternativt variablerna är given/givna

 

·       förenkla algebraiska uttryck

 

·       förenkla algebraiska uttryck med parenteser

 

·       faktorisera uttryck

 

·       lösa ekvationer med hjälp av balansmetoden

 

·       kontrollera en ekvations lösning genom prövning

 

·       lösa matematiska problem med hjälp av ekvationer

 

 

 

 

 

Begrepp: Bråk, täljare, nämnare, blandad form, förlänga, förkorta, enklaste form, minsta gemensamma nämnare (MGN), algebra, numeriska uttryck, algebraiska uttryck, förenkla, parantes, faktorisera, ekvation, obekant, variabel, balansmetod, prövning

 

 

 

 

 

 
Arbetssätt: 

 

I arbetsområdet kommer vi arbeta individuellt och i grupp. Vi kommer arbeta med problemlösning och med övning i rutinuppgifter.

 

Ø  Litteratur:

 

·       Prio 9 kapitel 1

 

 

 

Ø  Länkar/ Filmer:

 

·         www.webbmatte.se

 

·       Teams – under rubriken Matematik kommer det finnas kortare filmer som visar metodräkning vid bråk och ekvationer

 

 

 

 

 

Bedömning: 

 

·       Aktivt deltagande på lektioner, både skriftligt och muntligt. 

 

·       Skriftligt prov måndag 10 februari v. 7
 

 

Tidsåtgång: v.2 – v7 

 

 

 

 

Uppgifter att arbeta med under Bråk och Algebra (Kap 1)

Kom ihåg att du regelbundet MÅSTE rätta dina uppgifter. Facit börjar på sid 268.

 

Vecka

Grundläggande

Fördjupning

2

Kap 1.1 och 1.2

 

Bråk: jämföra, storleksordna samt addera och subtrahera

Sid 9

Uppgift: 1,2

 

Sid 10&11

Uppgift: 3,4,5,7a+b,8a+b,

10a+d,12,13,17,18

 

Sid 13&14

Uppgift: 2,4,5,6,10a+b,

12a+b, 14a+b

 

Sid 11

Uppgift:13,14a+b,15b+c, 17b+c,18,21,23,24,25

 

 

 

 

Sid 13&14

Uppgift:7, 10,11,12,14, 15, 16,18,19 (20)

3

Kap 1.3 och 1.4

 

Multiplikation och division av bråk

 

 

 

Sid 17&18

Uppgift: 1, 2c+d, 4,7, 8,9,11,12,14,17,18

 

Sid 21

Uppgift: 1,2, gör 11&12 innan du gör uppgift 9,

Sid 17&18

Uppgift: 4,8,12,14,15,18,19,

22,23,24,2526

 

Sid 21

Uppgift 9, 11,12,

20,22,23,24,25

 

4

Denna vecka blir det Läxförhör i bråkräkning.

Vi börjar med en kortare repetition av kap 1.5 och 1.6 (Det vi gjorde innan jullovet)

 

Kap 1.7 och 1.8

 

Faktorisera uttryck och ekvationslösning med hjälp av balansmetoden.

 

 

Sid 33&34

Uppgift: 2,4,5,7,10,12,13,15

 

 

 

 

 

Sid 37&38

Finns gott om olika ekvationer att arbeta med. TRÄNNG GER FÄRDIGHET. Gör så många på NIVÅ ETT och NIVÅ TVÅ som du känner att du behöver. Däremot så ska du prioritera de ekvationer som har parentes.

Sid 33&34

Uppgift: 5,7,10,14,15,17,19,20, 21,22

 

 

 

 

Sid 37&38

Finns gott om olika ekvationer att arbeta med. TRÄNNG GER FÄRDIGHET. Gör så många på NIVÅ TVÅ och NIVÅ TRE som du känner att du behöver. Däremot så ska du prioritera de ekvationer som har parentes och bråk.

5

Kap 1.5

 

Lösa matematiska problem med hjälp av ekvationer.

Sid 40&41

Uppgift: 1,2,4,6,7,10, 11,12

Sid 41

Uppgift: 6,7,9,11,12,13,14,15,16

6

Repetitionsvecka

Basläger

Sid 46-49

Hög höjd

sid 50-51

7

Prov på måndagslektionen

Prov på måndagslektionen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: