Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets former

Skapad 2020-01-13 13:23 i Slättängsskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Biologi
På jorden lever vi människor tillsammans med en massa varelser i en biologisk mångfald som ständigt utvecklas och där vi alla är beroende av varandra. Men vad är egentligen liv, och hur har det utvecklats?

Innehåll

Konkretisering

Här får du lära dig

 • att formulera vad som är typiskt för levande organismer
 • att beskriva livets uppkomst utifrån naturvetenskapliga teorier och modeller
 • att redogöra för hur forskning kunde gå till förr och hur biologiska upptäckter lett till ny kunskap
 • att redogöra för begreppet art och artbildning
 • att beskriva hur organismer identifieras, sorteras och grupperas
 • att använda kunskaper i biologi för att ta ställning och diskutera viktiga frågpr i samhället

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar, diskussioner, se filmer och göra praktiska experiment bl.a. mikroskopera och titta i stereolupp.
Vi kommer att läsa sidorna 2-15, följande djurslag ska vi studera närmare; leddjur på s. 22-27, fåglar s. 40-43 och däggdjur s. 44-48
Vi övar på cellen i studi.se där vi tittar på filmer och svarar på frågor.
Vi tittar på celler i mikroskop
Laboration: Osmos, vi testar hur osmos i celler fungerar med potatis och vi skriver laborationsrapport till laborationen som ett prov.
Vi avslutar området med ett skriftligt prov.

I samarbete med bibliteket läser vi om Charles Darwin ur boken "Harriet och Charles"

Bedömning

 

Bedömning görs av såväl klassrumsdiskussioner, skriftligt prov och laborativt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: