Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur-Juvelen Smaragderna

Skapad 2020-01-13 13:26 i 223161 Förskolan LM-Gården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vårt mål är att barnen ska få en större förståelse för djur.

Innehåll

Område, läroplansmål: 

 •  Barns lärande i grupp och enskilt. Vi kommer utforska djur på olika sätt och försöka fånga olika målområden: matematik, språk och kommunikation, teknik, kultur och skapande, digitalisering.

 

 

 

Varför har ni valt detta område?

 • Förstärka barnens förmåga i grupp och enskilt
 • Använda barnens inflytande
 • Att barnen ska känna sig trygga i grupp
 • Barnen har visat intresse för djur

 

 

 

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen?

Undervisningsplanen gäller för en del av barngruppen.

 

 

 

 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen?

 

Vi vill se att barnen visar respekt till varandra och känner sig inkluderade.

Vågar tro på sig själv och sina förmågor.

Visar intresse och respekt för djuren i naturen.

 

 

 

Stödfrågor

 

Hur organiserar ni den målstyrda undervisningen utifrån:

 

        Förhållningssätt? Hur ser ni till att alla barn blir delaktiga? Hur ska värdegrundsarbetet synliggöras?

Vi kommer att jobba i mindre grupper under förmiddagarna som är åldersindelade.

 

 

        Arbetssätt? Hur ska undervisningen gå till?

Undervisningen ska planeras under vår reflektionstid, genomföras under projekttiden och dokumenteras via PoBen och väggdokumentationer. Vi kommer utvärdera undervisningen vart efter.

Läsning, naturfilmer med djurfakta, diskussioner med barnen, skapande i olika former.

 

 

        Rum? Beskriv hur den pedagogiska miljön ska förändras eller utvecklas utifrån valt område/mål. Behöver någonting tillföras? 

     Kan digitala verktyg berika valt område/mål?

Rummen kommer att utvecklas efter tiden utifrån barnens intresse och vår planering. Vårat mål är att jobba mer med appar, förstoringsägget, dokumentkameran. 

 

 

        Tid? När ska den målstyrda undervisningen ske?

 

 På förmiddagarna mellan 9.15-10.30

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: