Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 7

Skapad 2020-01-13 13:34 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
En LPP för arbetsområdet Algebra i åk 7.
Grundskola 7 Matematik
Planering för arbetsområdet Algebra för åk 7.

Innehåll

 

Arbetssätt:

Vi kommer inom detta område använda läromedlets kapitel 4 som bas att utgå från. Vi kommer även att genomföra praktiska övningar samt lektioner med fokus på problemlösning och arbete tillsammans. Vi kommer att arbeta med begreppen likhet, ekvation och variabel som utgångspunkt för att sedan träna strategier för att lösa olika typer av matematiska problem. Vi kommer även att beröra samband och förändring och hur dessa kan beskrivas med algebraiska uttryck. Vi kommer att arbeta med läxor som är kopplade till momentet och vi kommer att skriva en diagnos samt ett prov.

Läromedel:

Boken Matte Direkt åk 7 (kap 4)

Inspelade genomgångar kommer läggas upp löpande i länkad videokanal (Tips: titta på genomgångarna en extra gång hemma för repetition)

 

Bedömning:

Bedömningen kommer att baseras på skriftligt prov och samtal under lektioner. Vid missat prov kan delar av diagnosen komma att användas som bedömningsunderlag.

 

Vecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

 

2

 

 

 

Likheter & Ekvationer

Grön s. 106 - 107

 

3

Ekvationer,

Fler Ekvationer

Grön s. 107 - 108

Forts. Fler Ekvationer

Grön s. 108 - 109

Variabler och uttryck

Grön s 110-111

Forts. Variabler och uttryck

Grön s 110-111

 

4

Förenkla uttryck

Grön s 112

Problemlösning med hjälp av ekvationer

Grön s 113-114

Komplettering HT19:

studiestöd

Problemlösning med hjälp av ekvationer

Grön s 113-114

DIAGNOS

5

Genomgång av diagnos

Likheter och Ekvationer

Blå s 118-119

Blandat med uttryck

Röd s 124-125

Komplettering HT19
på studiestöd

Uttryck

Blå s 120-121

Uttryck från mönster

Röd s 126-127

Tolka uttryck

Blå s 122

Mer problemlösning

Röd s 128-129

(vikarie)

6

Vilket är talet?

Blå s 123

Geometri och ekvationer

Röd s 130-131

Repetition

 

(Dag för utvecklings-samtal - hemuppgift)

Extra uppgifter

Extra uppgifter

(aritm. eller fördj.)

(Dag för utvecklings-samtal - hemuppgift)

 

 

7

PROV

Delar av det hela

Grön s 138

Komplettering HT19
på studiestöd

Friluftsdag

 

Mer än en hel

Grön s 139

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik - Algebra åk 7

F
E
C
A
Matematiska Begrepp
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven har förståelse för begreppen uttryck, ekvation och variabel. Eleven kan förenkla uttryck och visar förståelse för obekanta tal.
Eleven har god förståelse för begreppen uttryck, ekvation och variabel. Eleven kan använda de olika begreppen för att lösa problem samt dra slutsatser.
Eleven kan resonera och argumentera utifrån begreppen och använder dem i sina resonemang och redovisningar. Eleven har djup förståelse i begreppens innebörd.
Rutinuppgifter
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan utföra enkla rutinuppgifter för att beräkna en obekants värde. Eleven kan förenkla uttryck.
Eleven kan utföra uträkningar i flera steg som kräver sammansatt information. Kan teckna egna uttryck och använda i beräkningar.
Eleven kan genomföra rutinuppgifter med avancerade tal. Eleven kan se mönster och likheter och använda dessa i lösningar. Eleven kan själv ställa upp antagande och arbeta utifrån dessa.
Problemlösning
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan lösa enkla textuppgifter och problem som behandlar okända tal. Eleven kan utifrån bild och text teckna uttryck.
Eleven kan lösa problem som kräver uträkningar i flera steg. Eleven kan se mönster för att lösa problemen och visar tydligt hur man löst problemet.
Eleven kan lösa avancerade problem med uträkningar av svåra tal i flera steg. Eleven kan dela upp uppgiften för att kunna se de olika stegen som behöver beräknas. Eleven för tydliga matematiska resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: