Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsiktsbaserade texter - insändare och recension

Skapad 2020-01-13 13:35 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Beroende på vad du ska skriva så måste du använda olika typer av text. Det är skillnad på hur du skriver en dikt, en roman eller en instruktionsmanual till en mobil. Olika situationer kräver olika texttyper. I detta område får du lära dig att uttrycka dina åsikter på två olika sätt.

Innehåll

  1. Spegla språket      Kapitel 6 s. 170 - 187

Jalla - raka vägen  Kapitel Tidningstexter sid 83-91

Åsiktsbaserade texter: Insändare och recensioner

 

Mål:

-          Kunna skilja på faktabaserade och åsiktsbaserade texter

-          Känna igen och kunna skriva en insändare

-          Känna till insändares uppbyggnad och struktur

-          Känna igen och kunna skriva en recension

 

Ord/begrepp: tes, argument (fakta, känslor), motargument, bakgrund, signatur, åsikter, sambandsord, gestalta, omdöme, genre

 

Undervisning:

-          Läsa olika texter (insändare och recensioner) och svara på frågor till

-          Genomgång av texttypernas uppbyggnad

-          Diskussioner

-          Skriva texter 

 

Bedömning:

-          Läsförståelsefrågornas svar

-          Deltagande i diskussioner

-          Skrivna texter

 

 Länktips: 

https://youtu.be/FMdnN13APgU

Hur man skriver insändare

Hur man skriver en insändare 2

Uppgifter

  • Mitt dokument om recensioner

  • Muntlig recension

  • Insändare

Matriser

Sv SvA
Insändare

Rubrik 1

F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en insändare till en tidning.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en insändare till en tidning.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en insändare till en tidning.
Innehåll
Det finns en tes. Texten innehåller i huvudsak relevanta argument; de flesta argument utvecklas något. De egna åsikterna framgår och är delvis underbyggda. Innehåller exempel/detaljer med viss betydelse för helheten.
Det finns en tes. Texten innehåller relevanta argument/egna synvinklar som utvecklas. De egna åsikterna framgår och är underbyggda. Ansatser till kritiskt resonemang finns. Innehåller träffande exempel/detaljer med betydelse för helheten.
Det finns en tes. Texten innehåller nyanserade och träffande argument/synvinklar. De egna åsikterna är väl underbyggda. Ett kritiskt resonemang. Det är god balans mellan:detaljer-översikt, personligt-allmänt.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, tex genom styckeindelning, styckemarkering, inledning och / eller avslutning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, tex genom konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering samt effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar debattinlägget, tex genom retoriska frågor. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar debattinlägget väl, tex genom retoriska stilmedel och formella uttryck. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Sv SvA
Recension

Bedömningsmatris Recension

E
C
A
Koppling till uppgiften / textens genre
Texten fungerar i huvudsak som en recension.
Texten fungerar relativt väl som en recension.
Texten fungerar väl som en recension.
Innehåll:
Sammanfattning och beskrivningar
Eleven skriver en recension och har med fakta om verket, sammanfattar handlingen på ett i huvudsak fungerande sätt, samt gör enkla beskrivningar av personer och/eller miljö.
Eleven skriver en recension och har med fakta om verket, sammanfattar handlingen på ett fungerande sätt, samt gör utvecklade beskrivningar av personer och/eller miljö.
Eleven skriver en recension och har med fakta om verket, sammanfattar handlingen på ett väl fungerande sätt, samt gör välutvecklade beskrivningar av personer och/eller miljö.
Innehåll:
budskap
Eleven kan tolka ett tydligt framträdande budskap och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om det.
Eleven kan tolka tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna, och föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om det.
Eleven kan tolka budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolt i verket och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om det.
Innehåll:
omdöme och motivering
Eleven ger ett personligt omdöme om verket, gör en enkel motivering och har med något exempel ur verket.
Eleven ger ett personligt omdöme om verket, gör utvecklade motiveringar och har med exempel ur verket.
Eleven ger ett personligt omdöme om verket, gör välutvecklade och nyanserade motiveringar och har med exempel ur verket..
Struktur
Recensionen är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Recensionen är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är utvecklad
Recensionen är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i recensionen. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt, och passar innehållet i recensionen väl. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Bearbetning av text
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta recensionen mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta recensionen mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta recensionen mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: