Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Före Bornholmsmodellen gula gruppen

Skapad 2020-01-13 13:37 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Förskola
Under våren kommer de blivande skolbarnen att fortsätta arbeta utifrån Före Bornholmsmodellen. Vi kommer tillsammans läsa böckerna 10 vilda hästar, Mäster Skräddare, dikten Trollringen, Grodan är orolig, Stadsmusikanterna i Bremen, Grötgrytan, Mästerkatten i stövlar, Uppfinnarjohanna och skrämselmaskinen, Vargen och de 7 killingarna, Ritsagor, Rödluvan, Vem ser Dim, Lill-Gruffalon & Grodkungen. Sagan om pannkakan ingår också och den arbetade vi med under hösten. Vi träffas i vår grupp tisdag, onsdag & torsdag för att läsa och samtala, det är 6 barn som är födda 2014.

Innehåll

Mål:

Vi vill öka den fonologiska medvetenheten hos barnen för att underlätta och lägga grund för läs- & skrivinlärning i skolan. Man har funnit att de barn som visar tidiga tecken på fonologisk medvetenhet har lättare att lära sig läsa och att detta går att träna upp.

Syfte:

Varje språksamling har egna syften utifrån det material som hör till samlingen, exempel på dessa är:

 • få känna rytmen i språket och melodin med hela kroppen
 • öva sig på att hitta rimord med hjälp av ett antal rimbilder
 • reflektera över vad som är en mening
 • uppmärksamma skillnaden mellan korta och långa ord
 • uppmärksamma hur man kan sätta ihop två ord för att bilda ett sammansatt ord

Metod:

Alla 15 språksamlingar har samma upplägg:

 1. Upprop- Detta kan ske på olika vis men handlar om barnens namn både för- & efternamn.
 2. Veckans ramsa- Vi tränar på takt, rytm och rim.
 3. Högläsning- Sagoboken ligger till grund för diskussioner och boksamtal tillsammans
 4. Sånglek- Barnen får träna rörelse, socialt samspel och att känna rytmen i sångerna.
 5. Språklek- I språklekarna får barnen lyssna på olika språkljud, träna munmotorik, vi pratar om begrepp som ord & mening, sätter ihop och delar på ord  klappar stavelser osv.
 6. Avslutning- Ringeli-Ringeli-Rosen en ramsa som alltid används som avslutning i alla samlingar för att markera för barnen att nu är samlingen slut.

Samlingarna i boken är uppbyggda i en viss ordning för att en progression i lekarna ska ske. Barnen ska succesivt utmanas i sin språkutveckling och vår uppgift som pedagoger är att se att barnen utmanas där de är genom att använda materiel som stöttar barnen där de befinner sig. En del barn kan behöva lite bilder som stöd medan andra barn kanske behöver prata om stavning etc. för att utmanas.

I vår grupp träffas vi 3 dagar i veckan cirka 20-30 minuter. Vi gör inte alla moment varje gång utan väljer ut några som vi fördjupar oss i.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: