Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden - Oden Röd Blåtunga förskola

Skapad 2020-01-13 13:40 i Blåtunga förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Blåtunga förskolas pedagogiska idé kring normer och värden bygger på att alla barn ska känna trygghet i sin vardag på förskolan. En stabil grund är en förutsättning för lärande och utveckling.

Innehåll

Koppling till läroplanen

(se längst ner på sidan)

 

Nyckelbegrepp för pedagoger

 • Närvarande

 • Respekt

 • Förståelse

 • Acceptans

 

2. Planerade insatser

Vi har tänkt använda oss av litteratur som belyser vikten av respekt och tolerans för andra människor. Böcker, läsning/sagor, polyglutt, kortfilmer. Vi kommer även arbeta aktivt med att lösa konflikter och andra dilemman som kan uppstå i gruppen samt samtala med barnen.

 

3. Metodval 

Våra metodval är upprepning, observationer och samtal med barnen för att synliggöra barns lärande och deras olika lärandeprocesser. Vi kan sedan genom dokumentationen och reflektion i arbetslaget anpassa utbildningen efter barnens behov för att skapa positivt bemötande som kan uppmuntra till fortsatt lärande.

 

4. Förväntade effekter (syfte, målkriterier och kännetecken). 

Barnen ska ha en trygg miljö att komma till varje dag där vi pedagoger är goda förebilder. En trygg grund är en förutsättning för fortsatt utveckling och lärande. Varje barn ska även få känna sitt eget värde och tillhörighet i gruppen samt få förståelse för andras lika värde. Kännetecken kan vara hur barn uttrycker sig; jag känner, jag tycker, jag kan samt hur barnen prata och interagerar med varandra.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: