Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnens sociala samspel

Skapad 2020-01-13 13:47 i 223161 Förskolan LM-Gården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Det sociala samspelet i grupp, barns inflytande och delaktighet.

Innehåll

Område, läroplansmål:

  •  Vi kommer fokusera på det sociala samspelet i grupp, barns inflytande och delaktighet.

 

 

 

Varför har ni valt detta område?

  • Förstärka barnens förmåga i grupp och enskilt.
  • Bli sitt bästa jag.
  • Att barnen ska känna sig trygga i sig själva och i grupp.

 

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen?

Undervisningen gäller för hela barngruppen, barnen kommer delas in i tre tvärgrupper.

 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen?

Barnen ska ha tillit till sin egen förmåga, se varandras olikheter som en tillgång, visa respekt för varandra och känna sig inkluderade i gruppen. 

 

 

 

 Stödfrågor

 

Hur organiserar ni den målstyrda undervisningen utifrån:

 

        Förhållningssätt? Hur ser ni till att alla barn blir delaktiga? Hur ska värdegrundsarbetet synliggöras? 

      För att få samtliga barn inkluderade delar vi in oss i mindre grupper. Både i projekttillfällen och i övrig verksamhet. Vårt förhållningssätt, närvarande och deltagande pedagoger i barnens aktiviteter, som stödjer barnens förmåga till samspel. Reflekterar systematiskt i arbetslagen kring värdegrund, normer och värden. 

 

        Barnkonventionen? Noll tolerans mot kränkning.  I vårt pedagogiska arbete så utgår vi från barnens intressen och ger dem möjlighet till inflytande genom att alla barn får komma till tals och bli lyssnade på.  

 

 

 

 

        Arbetssätt? Hur ska undervisningen gå till? Undervisningen ska planeras under vår reflektionstid, genomföras under projekttiden och dokumenteras via PoBen.  Under projektgruppernas reflektionstider utvärderar vi och följer upp varje vecka. 

 

        Rum? Beskriv hur den pedagogiska miljön ska förändras eller utvecklas utifrån valt område/mål. Behöver någonting tillföras? Kan digitala verktyg berika valt område/mål? Miljön ska vara föränderlig och förändras beroende på projektets inriktning. På väggarna ska det finnas bilder och material som barnen kan samtala om och mötas kring. Vi kommer att använda oss av bl.a skalappar, kamera, film, digitala verktyg där barnen blir producenter och inte konsumenter.  

 

        Tid? När ska den målstyrda undervisningen ske? Vid våra projekttillfällen måndag- onsdag, 9.15- 10.30. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: