Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Laboration Puls

Skapad 2020-01-13 13:54 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Ni kommer under de kommande veckorna göra en laboration där ni skall titta på hur soltroser växer i olika habitat och olika förutsättningar.
Grundskola 7 – 9 Biologi
Genom att testa teorier kan vi utveckla vårt sätt att tänka och se hur teori och praktik hör ihop.

Innehåll

Laboration puls

Du skall ta reda på vilket som påverkar din puls mest, statiskt eller dynamiskt muskelarbete.

Lathund för laborations rapport
För att skriva en laborationsrapport behöver ni ha med följande delar.
Inledning: Vad ni tror kommer hända (hypotes) samt vad laborationen gick ut på.
Teoridel: Vad säger teorier (boken, internet) om det ni skall utföra.
Material: Vilket material skall ni använda till er laboration.
Utförande: Hur skall ni gå tillväga.
Resultat: Vad blev resultatet (er data).
Slutsats: Vad kan ni dra för slutsatser.
Källor: Vad har du fått informationen ifrån.
Förbättringar/felkällor: Vad kan gjort att ni inte fick väntat resultat? Vad kan göras bättre?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Puls

Biologi laboration

F
E
C
A
Planering
Du kan ännu inte genomföra undersökning utifrån givna planeringar eller bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går efter lite behandling att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökning utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går efter lite behandling att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökning utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går efter lite behandling att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökning utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Dokumentation
Du gör ännu inte enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder, och skriftliga rapporter.
Du gör enkel dokumentation av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder, och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentation av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder, och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentation av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder, och skriftliga rapporter.
Slutsatser
Du kan ännu inte göra enkla jämförelser resultaten med frågeställningarna eller dra enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teori.
Du kan göra enkla jämförelser resultaten med frågeställningarna och dra då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teori.
Du kan jämnföra resultaten med frågeställningarna och dra då utvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teori.
Du kan jämnföra resultaten med frågeställningarna och dra då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teori.
Nya frågor
Du för ännu inte enkla resonemang kring resultatet rimlighet i relation till möjliga felkällor eller bidra till att ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
Du för enkla resonemang kring resultatets rimlighet i relation till möjliga felkällor och bidrar till att ger förslag på hur undersökningen kan förbättras
Du för utveckalde resonemang kring resultates rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras
Du för välutveckalde resonemang kring resultates rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: