Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia - rena ämnen och blandningar

Skapad 2020-01-13 13:55 i Klaraskolan Halmstad
Grundämnen, kemiska föreningar, rena ämnen och blandningar.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vi går igenom grundämnen, rena ämnen, blandningar och olika sätt att dela upp blandningar i rena ämnen igen.

Innehåll

Blandningar

Kunskapskrav:

Vi kommer att  lära oss om:

 • Rena ämnen och blandningar

 • Slamning - blandning med bitar i
 • Emulsion - slamning av flytande ämnen
 • I en lösning är partiklarna jämnt fördelade
 • Blandningar kan delas upp: separationsmetoder; sedimentation, dekantering, extraktion, filtrering, kromatografi

 Kunskapskrav vi skall arbeta med och bedöma: 

 •  hur du genomför undersökningar utifrån givna planeringar och om du kan arbeta systematiskt
 •  hur du använder utrustning i kemisalen
 •  om du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser
 • hur du resonerar kring resultatens rimlighet och om du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
 • hur du dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • hur du  resonerar om kemiska processer i vatten och visar då på kemiska samband i naturen.
 • på vilket sätt du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och hur du beskriver samband och ger exempel på materiens kretslopp.
 • om du kan föra resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

 

Vi kommer att: 

Läsa i Gleerups kemibok kap. 4 - blandningar 

Laborera för att undersöka olika blandningar och vilka separations metoder man kan använda för att skilja ämnena i en blandning.

Vi kommer resonera hur konsumenternas vanor påverkar det som händer i miljö och naturen.

 

Material: 

Kemiboken

Labbar

Filmer i Youtube: Rena ämnen och blandningar samt separationsmetoder

   

 

Bedömningsuppgifter: 

Mikroplast i kosmetika se nedan uppgiften - inlämning 

1. Skriv labbrapport efter laboration du har gjort.

2. Läs länkar: 

3. Resonera: 

Hur mikroplastpartiklarna beter sig i ifall de kommer ut i naturliga vattendrag. Vad händer i sjöar (sötvatten)? Vad händer i hav (saltvatten)? Sjunker eller flyter de?  Använd internet och granska källorna. Glöm inte skriva källförteckning

 

Begreppstest 

 

Begrepp:

 1. slamning
 2. emulsioner
 3. lösningar
 4. destillerat vatten
 5. emulgeringsmedel
 6. mättad, koncentrerat, utspädd lösning
 7. legering
 8. ge exempel på lösningsmedel
 9. separationsmetoder
 10. sedimentering
 11. dekantering
 12. extraktion
 13. filtrering
 14. indunstning
 15. destillering
 16. fryspunktglykol
 17. kromatografi
 18. homogenisering

 

 

 

 

Uppgifter

 • Examination Sand och Saltlabb - separationsmetoder

 • Examinering - Mikroplaster i kosmetika och vad händer med de när de hamnar i avloppet?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  Ke  E 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Ke  E 9

Matriser

Ke
Ämnesområde : Kemi åk 7

Arbetsområde: Fast flytande och gas, blandningar.

Fakta innehåll: Blandningar, sedimentering, filtrering, indunstning, destillering. Analys: Kunna ge vardagliga exempel på olika blandningar och förstå hur dessa kan delas upp. Kunna avläsa tabeller och dra slutsatser utifrån dessa. Förståelse: Kunna resonera kring ovanstående och förstå dess betydelse i vår vardag och i vårt samhälle.
E
C
A
Fakta - Begrepp
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Analys
Beskriver och kan ge exempel
Förklara och visa på samband
Förklarar, visar på samband och generaliserar
Förståelse
För enkla resonemang
För utvecklade resonemang
För välutvecklade resonemang
Praktiskt arbete
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder du utrustningen på ett säkert i och huvudsak fungerande sätt. Du kan dra enkla slutsatser.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder du utrustningen på ett säkert i och ändammålsenligt sätt. Du kan dra utvecklade slutsatser.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder du utrustningen på ett säkert, ändammålsenligt och effektivt sätt. Du kan dra väl utvecklade slutsatser.
Resonemang kring hur människans användning av naturresurser påverkar miljö och visa på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling,
 • Ke  7-9
 • Ke  7-9
 • Ke  E 9
 • Ke  A 9
Du kan föra enkel resonemang kring hur människan användning av naturresurser påverkar miljön och du kan ge några exempel på åtgärder som kan bidra till hållbar utveckling.
Du kan föra utvecklad resonemang i flera led kring hur människan användning av naturresurser påverkar miljön och du kan ge några exempel på åtgärder som kan bidra till hållbar utveckling.
Du kan föra väl utvecklad resonemang i flera led både på bredden och djupet kring hur människan användning av naturresurser påverkar miljön och du kan ge några exempel på åtgärder som kan bidra till hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: