Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen och sinnena juvelen Diamanterna 2020

Skapad 2020-01-13 14:00 i 223161 Förskolan LM-Gården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi vill att barnen ska öka sin medvetenhet om sin kroppsuppfattning

Innehåll

  • ÜOmråde, läroplansmål: beskriv kort vilket intresseområde och/eller läroplansmål som

undervisningsplanen avser. Musik, sång, dans och rörelse. 

 

Varför har ni valt detta område? Vi ser att det finns ett mycket stort intresse för musik och rörelse i gruppen. 

 

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen? (Nämn inte barns namn i undervisningsplanen, du kan lägga till dem i rutan för reflektion, som du hittar under undervisningsplanen, vid behov.)

Hela gruppen. 

 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen? 

Utveckla sina motoriska färdigheter, glädjen i att röra sig tillsammans. Att få känna rytmen i kroppen. 

 

 

 

Stödfrågor

Hur organiserar ni den målstyrda undervisningen utifrån:

 

        Förhållningssätt? Hur ser ni till att alla barn blir delaktiga? Hur ska värdegrundsarbetet synliggöras?

 

V kommer att jobba i mindre grupper  under förmiddagarna som är åldersindelade och eftermiddagarna är det blandade åldrar.

 

        Barnkonventionen?

Den  kommer att genomsyras i den dagliga verksamheten

 

        Arbetssätt? Hur ska undervisningen gå till?

     Fast dag och bestämd liten grupp. 

Undervisningen ska planeras under vår reflektionstid, genomföras under projekttiden och dokumenteras via PoBen och väggdokumentationer. Vi kommer utvärdera undervisningen vart efter.

 

        Rum? Beskriv hur den pedagogiska miljön ska förändras eller utvecklas utifrån valt område/mål.  PBehöver någonting tillföras? Kan digitala verktyg berika valt område/mål?

 

Rummen kommer att utvecklas efter tiden utifrån barnens intresse och vår planering. Vårat mål är att jobba mer med appar, förstoringsägget, dokumentkameran

      Vi tillför olika redskap för att utmana barnen mer. 

 

        Tid? När ska den målstyrda undervisningen ske?

      

  På förmiddagarna mellan 9.15-10.30

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: