Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bäcken VT 2020 Normer och Värden

Skapad 2020-01-13 14:04 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Normen och Värden

Tidsperiod: januari 2020

Förskolans namn: Skogsgläntans förskola

Grupp: Bäcken

Barnens ålder: 2-4 år

År och datum: jan 2020

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-

 Normer och värden

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • Lpfö 18
    Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

-
Vi vill bygga en stark och trygg barngrupp där barnen lär sig respekt för varandra, jobbar med turtagning, alla får/kan vara med i leken. Jobba med konflikthantering att reda ut vad som hänt och vad vi kan lära oss av det.   


Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-
Vi har börja byggt en båt tillsammans med barnen utifrån vårt projektarbete om Mulle Meck. 

Vi använder oss av böcker om Mulle Meck
Utforska vatten på olika sätt 
Jobba med gruppstärkande lekar

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-

Via unikum, dokumentationsväggar, bildspel i hallen

Planeringen upprättad av:

 Johanna, Elin, Carina

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: