Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum ÅK 6 (Koll på NO)

Skapad 2020-01-13 14:06 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Universum, solsystem, stjärnbilder, världsbilder mm
Grundskola 4 – 6 Svenska Fysik
Universum. I arbetsområdet universum kommer du att få lära dig solsystemet, planeter, kometer, meteorer, meteoriter mm. Du kommer att få lära dig om de stora avstånden i rymden, hur de mäts och lite om människans rymdfärder och hur vi använder oss av rymden. Vi kommer även att diskutera hur man trodde världsbilden såg ut förr i tiden samt varför vi får natt och dag och olika årstider.

Innehåll

Undervisningens mål

Du ska få lära dig om:

 • Stjärnbilder/världsbilder
 • Solsystemet, planeter
 • Avstånd, tid, årstider, människan i rymden.
 • Satelliter, tidmätare, begrepp
 • Att söka naturvetenskaplig information

Undervisning

Vi kommer att:

 • Se filmer
 • Samtal och diskussioner
 • Läsa texter och söka information från olika källor
 • Olika byggen och bilder

Bedömning

Du ska kunna:

 • Veta vad en stjärnbild är.
 • Känna till världsbilder förr.
 • Kunna förklara hur det blir dag och natt.
 • Veta vilka planeter som finns i vårt solsystem.
 • Kunna ge exempel på några himlakroppar i universum
 • Kunna förklara varför vi har olika årstider.
 • Kunna förklara vad en månad är.
 • Veta vad satelliter är och vad de används till.
 • Kunna berätta om människans strävan att komma upp i rymden.
 • Skapa en egen text om rymdresor där du hämtar fakta från olika källor.

 Begrepp under området:

Asteroid - stenblock i olika storlekar som kretsar runt solen

Komet  ett stort klot av is och sten som rör sig i en bana runt solen

Meteor – rymdstenar som brinner upp när de faller genom jordens atmosfär

Meteorit – en meteor som är så stor att den inte hinner brinna upp utan istället träffar   

                   Jordens yta

Astronomi –vetenskapen/läran om universum/rymden

Astrologi  tron att man kan utläsa mäniskors framtid ur himlakroppars läge

Himlakropp – planeter, månar och asteroider

Vacuum – ingenting, inte ens luft

Galax  uppbyggs av miljarder stjärnor och solsystem, tex Vintergatan

Stjärna – ett lysande klot av het gas

Nebulosa enormt stora moln av damm och gas som finns i galaxerna, stjärnornas 

                    ”barnkammare”

Röd jätte – en gammal stjärna där bränslet börjat ta slut, temperaturen sjunker och 

                    stjärnan blir röd

Vit dvärg  en gammal stjärna där bränslet är nästan helt slut och den drar ihop sig

Supernova – en stor stjärna som istället för att bli en röd jätte blossar upp och lyser 

                      när bränslet håller på att ta slut

Svart hål -  riktigt stora stjärnor som slutat i kollaps, ingen kan se det eller lämna det

Astronaut – stjärnseglare, det amerikanska namnet på en rymdfarare

Big bang – den stora smällen som man tror skedde då Jorden bildades

Jordaxel – en tänkt pinne som går genom jorden och som lutar, detta förklarar årstiderna

Kosmonaut – universumseglare, det ryska namnet på en rymdfarare

Ljusår – så långt som ljuset hinner färdas på ett år

Midnattssol – när det är sol hela dygnet eftersom jordaxeln lutar och jorden då är vänd

                         mot solen hela tiden 

Skottår – vart fjärde år då man lägger till de 6 timmarna per år som det tar extra för 

                 Jorden att snurra runt solen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Fy Sv
Universum

Bedömning enligt Lgr 11

E
C
A
Förklara och beskriva astronomiska fenomen
Du har grundläggande kunskaper om astronomiska fenomen t.ex. nebulosa, supernova, röd jätte och svart hål samt behärskar namnen på planeterna i vårt solsystem. Du visar det genom att förklara vissa begrepp.
Du har goda kunskaper om astronomiska fenomen t.ex. nebulosa, supernova, röd jätte och svart hål samt behärskar namnen på planeterna i vårt solsystem. Du visar det genom att använda begrepp i beskrivningar.
Du har mycket goda kunskaper om astronomiska fenomen t.ex. nebulosa, supernova, röd jätte och svart hål samt behärskar namnen på planeterna i vårt solsystem. Du visar det genom att förstå och använda tidigare och nya begrepp i rätt sammanhang. Du visar även förståelse genom att koppla samman kunskaper och förklarar samband.
Förklara och beskriva naturvetenskapliga upptäckter
Du har grundläggande kunskaper om naturvetenskapliga upptäckter t ex världsbilden förr och nu, satelliter och tidmätning samt på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever. Du visar detta genom att förklara vissa begrepp.
Du har goda kunskaper om några naturvetenskapliga upptäckter t ex världsbilden förr och nu, satelliter och tidmätning samt på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever. Du visar det genom att använda begrepp i beskrivningar.
Du har mycket goda kunskaper om några naturvetenskapliga upptäckter t ex världsbilden förr och nu, satelliter och tidmätning samt på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever. Du visar det genom att förstå och använda tidigare och nya begrepp i rätt sammanhang. Du visar även förståelse genom att koppla samman kunskaper och förklarar samband.
Förklara och beskriva dag/natt, månader, år och årstider.
Du kan ge exempel på himlakropparnas rörelse i förhållande till varandra och föra enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Du kan förklara och visa på samband mellan himlakropparnas rörelse och föra utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Du kan förklara och visa på samband i himlakropparnas rörelse och föra välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Söka information
Du söker information från olika källor och kan få fram viss information för att lösa en uppgift. Du vet att information kan vara olika trovärdig.
Du kan söka information från olika källor och kan få fram information som fungerar för att lösa en uppgift. Du kan resonera kring olika informationskällors trovärdighet.
Du söker aktivt information från olika källor och kan få fram givande och relevant information som passar i ett specifikt sammanhang. Du förstår att olika åsikter och intressen kan ligga bakom information och kan ge exempel på det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: