Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 9 2021: Geometri

Skapad 2020-01-13 14:19 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 9 Matematik
I detta kapitel behandlas det matematiska området Geometri. Vi kommer tillsammans att lära oss mer om geometriska objekt, skala, likformighet och metoder för beräkning av area, omkrets och volym.

Innehåll

Förmågor i fokus

 • Problemlösning 
 • Metod-beräkna 
 • Begrepp
 • Resonera 
 • Kommunicera-visa

Det här kommer vi att arbeta med i undervisningen:

 • Genomgångar med frågeställningar, samtal i par eller helklass.
 • Praktiska moment 
 • Beräkningar som görs i boken, EP
 • Problemlösning
 • Elevbedömning själv-kamrat-lärare
 • Provbedömning

Vad du ska kunna (efter avslutat område):

 • Problemlösning
 • Kommunicera/visa hur du löser uppgifterna
 • Använda dig av aktuella begrepp och se sambandet mellan dessa.
 • Resonera kring innehållet
 • Metoder för att:Beräkna omkrets, area, begränsningsarea och volym.Enhetsomvandla

 

1.               Aktuella begrepp

 • spegling
 • spegelsymmetri
 • rotationssymmetri
 • symmetrilinje
 • korsmultiplikation
 • likformighet
 • topptriangelsatsen
 • längdskala
 • areaskala
 • volymskala
 • katet
 • hypotenusa
 • Pythagoras sats

 

Hur du får visa dina kunskaper:

 • Hur du resonerar under lektionerna i skrift, par helklass.
 • Hur du använder aktuella begrepp och hur du ser sambanden mellan olika begrepp.
 • Kvalitén i dina metoder
 • Hur du kommunicerar/visa dina lösningar.
 • Snabbtest
 • Redovisningsuppgift
 • Diagnos/prov v. 15

 Hjälpmedel: 

I och med att vi har ett nytt läromedel som heter Matematik xyz så finns det digitala hjälpmedel att ta del av. För mer information om videogenomgångar kan ni besöka deras hemsida: https://www.matematikxyz.com/elever/filmer.html

Uppgifter

 • Planering för kap 4 veckovis.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: