Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd å.k. 8 ; Stickat

Skapad 2020-01-13 14:22 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 Slöjd
I detta arbetsområde kommer du att göra något av garn i tekniken virkning eller stickning. Du kan också välja att sy något i ett stickat material.

Innehåll

Hur skall vi arbeta?

Du ritar förslag och formger ett föremål som kan göras av garn ( virkning eller stickning ) eller i ett stickat tyg ( sömnad ).

När du framställer ditt föremål för du en relevant dokumentation ( i Google dokument ) med en bild på din ritning och bilder tagna under framställningen av ditt föremål. I texten du skriver tar du ställning till följande frågeställningar under arbetets gång:

---------------------

A. Idéfasen

- Hur har du gått tillväga för att hitta inspiration?

- Varifrån har du hämtat inspiration?

- Presentera minst tre olika idéer ( berätta och skissa )!

- Jämför dina mest intressanta idéer!

- Motivera ditt slutgiltiga val!

 

B. Planering

- Gör en tydlig skiss, gärna ritning, på hur ditt föremål ska se ut!

- Vilket/ vilka material har du tänkt att använda?

- Hur mycket kommer du att behöva?

- Vilken teknik tänker du använda - varför passar just denna teknik till ditt föremål?

- Vilka redskap/ verktyg kommer du att använda?

- Finns det någon beskrivning/ instruktion som kan hjälpa dig?

- Försök att beskriva de olika stegen i arbetsprocessen!

 

C. Löpande reflektion

Reflektera vecka för vecka över din arbetsprocess utifrån följande frågeställningar:

- Vad/ hur har du gjort?

- Hur har det gått?

- Vilka problem har du stött på?

- Hur bedömer du din egen arbetsinsats?

- Har du behövt experimentera dig fram till lösningar?

- Finns det moment som du behöver öva på?

- Vad är nästa steg?

- Har du lärt dig något nytt?

- Varför gick det bra/ dåligt?

- Borde du ha gjort annorlunda?

- Vad är viktigt att tänka på för att nå ett bra resultat?

- varför gör du som du gör?

- Är det något som du funderar över?

- Har du ändrat, modifierat din idé?

- Hur bedömer du slutresultatet? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du tränar dig på att använda redskap och material som har med virkning och stickning eller sömnad att göra, i första hand. Du utvecklar allt eftersom en större förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremål inom detta arbetsområde. 

Ämnen som berörs är också kopplingar till industriella revolutionen vad det gäller garn/ tyg/ textilier/ textilindustrin samt uppgift som har att göra med miljö/ hållbar utveckling/ textilier.

Vad bedöms?

Du visar din kunskap genom de föremål som görs, både vad det gäller det praktiska arbetet med olika ställningstaganden och genom din dokumentation under alla led - slöjdens arbetsprocesser.

Det krävs att du är delaktig i slöjdarbetets alla delar och i de genomgångar, uppgifter och diskussioner som berör arbetsområdet.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Torpskolan - slöjdmatris

OK
Bra
Avancerat
Utveckla idéer
Här bedöms hur du gör för att komma på bästa möjliga idé för det projekt du ska jobba med, dvs hur du söker inspiration och visar vad som inspirerat dig, hur du kommer på, presenterar och motiverar valet av idé.
Du för enkla resonemang och gör enkel skiss, ritning och/eller modell av din idé.
Du för utvecklade resonemang och gör tydlig skiss, ritning och/eller modell av din idé.
Du för välutvecklade resonemang och presenterar din idé väl med skiss, ritning och/eller modell. På samma sätt dokumenterar du om idén förändras.
Reflektion / Bedömning
Här bedöms hur du reflekterar över / värderar din arbetsprocess och det färdiga resultatet. Det gäller att använda slöjdtermer och att utveckla sina tankar med exempel och förklaringar.
Du för enkla resonemang
Du för utvecklade resonemang
Du för välutvecklade resonemang
Initiativ / driv
Här bedöms din förmåga att självständigt driva arbetet framåt, hur du klarar att arbeta efter instruktioner men också din förmåga att tillämpa tidigare kunskap i nya situationer.
Du behöver mycket individuell handledning för att komma framåt.
Du arbetar mer självständigt.
Du klarar det mesta av ditt arbete självständigt och finner lösningar även i helt nya situationer
Noggannhet / Skicklighet
Här bedöms hur väl du hanterar olika verktyg och maskiner.
Du arbetar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Du utför olika moment på ett enkelt sätt.
Du arbetar på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du utför olika moment väl
Du arbetar på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. Du utför olika moment mycket väl
Komplexitet / Svårighetsgrad
Här bedöms hur välutvecklat ditt föremål är, dvs dess grad av komplexitet, om det är enkelt eller avancerat.
Du har tillverkat ett enkelt föremål.
Du har tillverkat ett utvecklat / delvis avancerat föremål.
Du har tillverkat ett välutvecklat / avancerat föremål.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: