Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Robotkonstruktion

Skapad 2020-01-13 14:30 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Teknik
Under detta moment ska vi konstruera en robot av en mjölkkartong. Denna robot ska få en rörlig del som ska styras med en motor som vi ska programmera att utföra önskade rörelser genom att koppla motorn till en Micro:bit.

Innehåll

 

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet teknik ska du utveckla din förmåga att:

  • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,      
  • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

 

Undervisning:

Vi kommer ha gemensamma genomgångar om momentets innehåll och arbetsgång. 

 

Under arbetets gång kommer du att få visa att du kan:

 

  • Beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  • Genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska modeller.
  • Bidra till och formulera handlingsalternativ som leder framåt.
  • Göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet synliggörs.

 

Lärandemål: Vad ska du lära dig?

När vi avslutar detta område ska du ha utvecklat din förmåga att:

Genomföra enkla konstruktionsarbeten och mekanismer genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska modeller samt beskriva hur några ingående delar samverkar och göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser.

 

Bedömning, underlag för bedömning är:

  • Diskussioner enskilt och i grupp
  • Problemlösning under lektion
  • Resultatet av din konstruktion och dokumentationen av ditt arbete

 

Matriser

Tk
Kunskapskrav - Robotkonstruktion - Teknik åk4

Godtagbara kunskaper/E-nivå
Mer än godtagbara kunskaper
Utveckla
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar och ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska modeller.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: