Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektriska kretsar och kopplingar

Skapad 2020-01-13 14:34 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Fysik
Vad krävs för att få en lampa och lysa? Hur kan man få en lampa att lysa starkare eller svagare? Du kommer att få koppla olika elektriska kretsar och på så sätt undersöka vad som påverkar hur en glödlampa fungerar.

Innehåll

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet fysik ska du utveckla din förmåga att:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi och teknik,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Undervisning:

Vi kommer ha gemensamma genomgångar, laborationer i par eller enskilt. Du kommer att undersöka några olika elektriska kretsar, göra enkla dokumentationer av ert arbete. 

Under arbetets gång kommer du att få visa att:

 • du kan undersöka, observera och jämföra
 • du kan tolka resultat och dokumentera
 • du kan samarbeta med en kompis
 • du förstår viktiga ord och begrepp
 • du vet vad som krävs för att få en lampa att lysa
 • du känner till seriekoppling och parallellkoppling
 • du kan koppla ihop en elektrisk krets

 

Lärandemål: Vad ska du lära dig?

När vi avslutar detta område ska du ha utvecklat din förmåga att:

Förstå hur elektriska kretsar med batterier kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor. 

 

Bedömning, underlag för bedömning är:

 • Diskussion
 • Problemlösning under lektion
 • Resultatet av din laboration och dokumentation

 

 

Matriser

Fy
Elektriska kretsar och kopplingar

Rubrik 1

Godtagbara kunskaper/E-nivå
Mer än godtagbara kunskaper
Utveckla
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik och samhälle.
Frågor, åsikter och argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Undersökningar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Resultat, modeller och teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Dokumentera undersökningarna
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med hjälp av bilder och beskrivningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: