👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden åk 4

Skapad 2020-01-13 14:38 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Historia
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om vikingatiden. Du kommer att få bekanta dig med de människor som stannade kvar hemma och de som begav sig ut på långa färder runt om i världen.

Innehåll

Syfte 

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia.

Elevernas mål

 • Känna till när Vikingatiden var (tidslinje).
 • Känna till hur barn och vuxna hade det på Vikingatiden och kunna jämföra det med andra tider.
 • Känna till vikingarnas resor. Orsaker och konsekvenser. (Var de åkte och varför? Det ledde till att...)
 • Känna till att Birka var en viktig handelsstad.
 • Kunna berätta om några asagudar.
 • Känna till att Sverige blev kristet i slutet av Vikingatiden.
 • Kunna berätta om varför vi vet det vi vet om Vikingatiden idag. (källor, kvarlevor)
 

Undervisning

 • Vi kommer att läsa texter gemensamt, i par, i grupp och enskilt. Träna på att läsa och förstå, stryka under, samla fakta samt sammanfatta texter.
 • Vi kommer att titta på filmer. Träna på att ta ut fakta från filmen.
 • Öva på att göra jämförelser med hjälp av VENN-diagram och tabeller.
 • Träna på att diskutera och fundera gemensamt och enskilt om orsaker och konsekvenser.

Bedömning 

Du ska göra en karta som visar hur vikingarna reste under Vikingatiden. Till kartan ska du skriva en text som handlar om orsaker och konsekvenser.

Du ska göra en jämförelse mellan barn i olika tider genom att göra en tabell. Du ska jämföra boende, utbildning, ansvar samt några underrubriker du själv kommer på

Vi bedömer texter och arbeten du gör under lektionerna.

Du kommer att göra ett prov i slutet av temat.