Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 3B

Skapad 2020-01-13 14:47 i Furulunds skola Partille
Grundskola 3 Matematik
Under våren arbetar vi med matematik i många olika former. Till vår hjälp har vi bland annat läromedlet Favorit Matematik 3B. Vi ska lära oss mer om division samt bråk, den digitala klockan, tal upp till 10 000, befästa de fyra räknesätten och i uppställning. Vi lär oss också att mäta i mm, cm, dm, m samt omkrets, area och olika geometriska figurer. Målet är också att du ska få repetera och befästa dina tidigare kunskaper samt gå vidare i arbetet med räknesätt och strategier i matematik

Innehåll

Detta ska du få lära dig:

1. Bråk

 • I ett bråktal delas en hel i lika stora delar

 • Att skriva och läsa bråk

 • Bråkets plats på tallinjen

 • Att jämföra bråk

 • Addera och subtrahera bråk med lika stora nämnare

2. Tid

 • Repetition av analog tid

 • Digital tid

 • Mätning av tid

 • Tidtabeller

3. Talen 0-10000

 • Positionssystemet

 • Avrundning

 • Ungefär lika med-tecknet

 • Addition och subtraktion med uppställning

 • Multiplikation med uppställning

 • Att läsa tabeller

4. Geometri

 • Att använda linjal

 • Punkt, linje och sträcka

 • Vinklar

 • Månghörningar

 • Omkrets

 • Area

5. Mäta

 • Olika mätredskap

 • Längdenheter

 • Positionssystemet för längdenheter

 • Öva på att mäta

 • Öva på att omvandla längdenheter

Vi kommer även repetera det vi lärt oss tidigare samt arbeta mycket med problemlösning på olika sätt.

Så här kommer vi att arbeta:

 

 * arbeta med läromedlet Favorit matematik

 * arbeta enskilt, i par och i helklass (EPA)

 * lyssna och delta i gemensamma genomgångar

 * arbeta praktiskt med konkret material 

 * läxor i NOMP där du får mängdträna och befästa det du tidigare lärt dig

 

Bedömning:

I det dagliga arbetet på lektioner

Hur du arbetar i din bok

Lyssna på dig när du samtalar

Titta på hur du löser problem

 

Den formativa diagnosen Vad har jag lärt mig? efter varje kapitel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: