Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"En hund och hans pojke"

Skapad 2020-01-13 14:47 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi ska läsa boken "En hund och hans pojke" i klassen.

Innehåll

Målet med undervisningen

Vi ska läsa boken "En hund och hans pojke" i klassen. Mål är att eleverna ska: 

-Få ett bättre läsflyt. 

-Få en bättre läsförståelse. 

-Kunna skriva en bokrecension.

 

Så här ska vi arbeta

Ungefär två lektioner i veckan kommer vi jobba med boken. För det mesta läser vi boken i smågrupper, men ibland kan det bli högläsning eller tyst läsning. Efter varje kapitel kommer vi behandla det lästa kapitlet på lite olika sätt, t.ex. genom skriftliga frågor eller muntliga diskussioner. Arbetsområdet avslutas med att eleverna ska skriva en bokrecension.

 

Det här ska bedömas

Läsflyt, diskussioner och avslutande bokrecension.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: