Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och Experiment

Skapad 2020-01-13 14:48 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Förskola
Barnen ska få upptäcka teknik i vardagen och prova att genomföra experiment.

Innehåll

Syfte: 

Läroplansmålen för planeringen

Avdelningens mål. 

Vi vill skapa ett ökat intresse och väcka en nyfikenhet hos barnen genom att introducera teknik och experiment.

Aktivitet/metod: 

En förmiddag i veckan, denna termin, planerar vi att i olika små grupper genomföra experiment på Nissen.

Innan experimenten kommer vi ställa frågor; Vad tror du kommer hända? Varför tror du det? Hur tänker du? och låta barnen diskutera dessa.

Efter experimentet är genomfört diskuterar vi och reflekterar över: Vad hände? Varför blev det som det blev?

Resultat - hur blev det?

Vid terminens slut kommer vi att utvärdera; Vad funkade, vad funkade inte, hur reagerade barnen, hur utvecklades arbetet?

Resultat VT-20
Rolig aktivitet, upplevdes som uppskattat och spännande av barnen. Fanns utrymme för att utmana barnen, låta deras tankar och idéer komma fram.
Till nästa termin kommer vi dela in barnen i mindre grupper då man kan ge större utrymme för att varje barn kan ta plats.

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Vi använder reflektionsrutan som enbart är synlig för personalen för att kunna föra arbetet framåt.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: