Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 2020 Tk Transporter

Skapad 2020-01-13 14:53 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Teknik
Vi kommer att arbeta med teknik och foksuera på hur transporter/kommunikationsmedel på land har utevcklats över tid. Vad som drivit på utvecklingen samt hur transportmedlet påverkat individ och samhälle och miljö. Du kommer även att konstruera och designa en egen bil som drivs med elmotor.

Innehåll

Planering teknik

 

I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med teknik. 

Fokus kommer att vara:

 

Transporter på land

  • förståelse för hur de olika transportmedlen fungerar och deras tekniska system

  • resonera kring hur de har utvecklats över tid 

  • resonera om hur de påverkat/påverkar individ, samhälle, miljö

  • konstruera och bygga en bil med elmotor, andra tekniska lösningar   ex växel,designa chassi, etc  

  • dokumentera konstruktionsarbetet samt göra en ritning över bilen

 

Arbetsmetoder:

Genomgångar

Film

Eget arbete med att läsa text och arbeta med frågeställningar

Praktiskt konstruktionsarbete

Ritteknik 

 

Examinationsformer:

Delaktighet i samtal och diskussioner samt skriftliga uppgifter. 

Konstruktion (bilbygge)

Skriftlig dokumentation av konstruktion.

Ritning

 

 

Matriser

Tk
VT 2020 Tk Transporter

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beskriva och förklara tekniska system.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Ny aspekt
Konstruera ett praktiskt teknikarbete, pröva och ompröva idéer. Kunna formulera och välja handlingsalternativ framåt. Kunna göra en skiss och dokumetare
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Ny aspekt
Resonera kring tekniska system dess utveckling och påverkan på samhället, individ och miljö.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: