Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO "Vatten och luft" Knappekullaskolan grundsärskola/ämnen 2020

Skapad 2020-01-13 14:54 i Knappekullaskolan Lerum
Vatten och luft
Grundsärskola 1 – 5 Naturorienterande ämnen Svenska
Utan luft och vatten hade det inte funnits något liv på jorden. Du ska under några veckor få lära dig mer om vatten och luft och vilka egenskaper de har. Du kommer att få uppleva och undersöka genom olika experiment

Innehåll

Konkreta mål

Du förstår vattnets betydelse för allt liv på jorden

Du kan med bildstöd redogöra för vattnets kretslopp

Du kan säga något om vattnets former och egenskaper

Du förstår att du inte kan se men känna/ uppleva luft.

Du vet att vi andas in syre.

Du vet att vi andas ut koldioxid

Du vet att i luften finns många olika gaser.

Du kan med bildstöd säga något om fotosyntes

Du ska kunna dokumentera undersökningar och experiment med ord och bild

Ämnesspecifika ord såsom: kretslopp, moln, ånga, regn, smälter, avdunstar, stelnar, kondens, flyter, kokar,  fotosyntes, gas, koldioxid, syre

 

Du kommer visa att du kan genom att

delta i samtal

ställa hypoteser

medverka i undersökningar och experiment

förklara händelseförlopp

svara på frågor

redovisa muntligt 

skriva ord och meningar 

 

Arbetssätt

se filmer

läsa faktatexter

skriva ord och meningar

fotografera

bilduppgifter

undersökningar och experiment

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO  1-3
 • Fältstudier och experiment för att undersöka närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-3
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Utifrån egna iakttagelser kan eleven medverka i samtal om vattnets olika former.
  NO   3
 • Eleven medverkar också i att beskriva vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO   3
 • Eleven kan använda entaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i samtal om människa, djur och natur.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven medverka i att genomföra enkla presentationer.
  Sv   3
 • Eleven kan medverka i samtal om innehåller i texter som elven lyssnat till.
  Sv   3
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva meningar och att använda mellanrum mellan orden.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: