Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokcirkel VT årskurs 5

Skapad 2020-01-13 15:07 i Vällsjöskolan Härryda
Grundskola 5 Svenska
Under vårterminen ska vi i klassen arbeta i mindre grupper med att läsa olika böcker. Alla läser inte sin bok samtidigt, utan kommer att läsa under fem veckor. Vi ska samtala om boken tillsammans i en liten grupp för att skapa en gemensam upplevelse och förståelse kring boken.

Innehåll

Syfte - Varför? 

Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar vi vår identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är viktigt för att kunna delta i vårt samhälle. Genom bokcirkeln utmanas du att läsa en bok som du kanske inte hade valt, och att diskutera dina åsikter om den tillsammans med kamrater. 

Centralt innehåll och kunskapskrav - Vad? 

Genom att läsa en bok tränar du:  
- läsflyt
- läsförståelse
- att använda olika lässtrategier för att förstå texten
- träna på att sammanställa/sammanfatta centrala delar ur innehållet i boken
- att göra kopplingar till dig själv och omvärlden.
- att beskriva din läsupplevelse
- att lyssna på andra
- att samtala, och att föra fram dina tankar och åsikter (resonera)
- att skriva (anteckna inför samtal)

Arbetssätt - Hur? 

Anna-Karin kommer att starta bokcirkeln genom att introducera författaren och boken, samt läsa det första kapitlet högt så att du kommer in i boken. Du får också en skrivbok, med instruktioner för hur du ska arbeta med boken och en läsnyckel (vilka sidor du ska läsa till vilken vecka). I boken får du varje vecka nya frågor till de sidor du ska läsa hemma. 
Varje vecka träffas vi sedan i gruppen och samtalar om texten du har läst, utifrån de frågor du har besvarat hemma.  Du kan använda tid när vi läser tyst i klassen till att läsa din bok. Vi avslutar bokcirkeln med utvärdering och fika. 

Bedömning:

Du visar att du kan genom att;

 • du läser boken med flyt.
 • du återger och sammanfattar innehållet av det du läst och reflekterar över innehåll.
 • du resonerar om boken och kopplar innehållet till dina egna erfarenheter och argumenterar för dina åsikter.
 • du skriver svar på frågorna inför samtalen. 

Uppgifter

 • Skriva om boken du läser i bokcirkeln

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: