Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns tidiga skrivande

Skapad 2020-01-13 15:13 i Björkängen förskola Kungälv
Förskola
Just nu arbetar vi med Barns tidiga skrivande i läslyftet.

Innehåll

Läslyftet är en satsning från skolverket som förskolor har möjlighet att ingå i. Just nu är fokus på Barns tidiga skrivande

Vad gör vi?

  • Vi kommer samtala med barnen kring bokstäver och främst bokstäverna i deras namn. 
  • Barnen kommer att få skapa/skriva med olika material, pennor, papper m.m.
  • Vi övar vår grov-och finmotorik.
  • I lärmiljön finns bokstäver, symboler och bilder att samtala kring.

 

Syftet

Syftet är att barnen ska känna igen sin första bokstav/bokstäverna i deras namn och börja se betydelsen i att kommunicera via skrift.

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: