Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrken och viktiga samhällsfunktioner

Skapad 2020-01-13 15:17 i Kungsgårdsskolan Säter
Vi kommer att arbeta kring olika yrken. Vad är ett yrke? Har du något drömyrke? Vi kommer att fundera kring vilka yrken som finns och vilka yrken som behövs.
Grundskola 1 SO (år 1-3) Bild Matematik Svenska
Vi kommer i detta temaområde arbeta kring olika yrken. Vad är ett yrke? Har du något drömyrke? Vi kommer att fundera kring vilka yrken som finns och vilka yrken som behövs. Vi kommer också diskutera om viktiga samhällsfunktioner i samhället.

Innehåll

Mål

Målen är:

 • att veta vad ett yrke är
 • att kunna ge exempel på några olika yrken
 • att kunna ge exempel på och skriftligt berätta om viktiga samhällsfunktioner som    
     brandkår, polis och ambulans
 • att känna till några vägmärken i trafiken
 • att utföra en enkel undersökning

Arbetssätt

 • Vi kommer att läsa och skriva faktatexter om olika yrken samt samhällsfunktioner
 • Vi kommer att titta på filmer och samtala om yrken samt samhällsfunktioner
 • Vi kommer att intervjua vårdnadshavare om deras yrke
 • Vi kommer att skapa tabeller om elevernas drömyrken
 • Vi kommer att visualisera en stad
 • Vi kommer få besök av en eller flera personer som berättar om sitt yrke

Bedömning

Elevens förmågor och målen för arbetet kommer att bedömas kontinuerligt under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  Sh  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  Sh  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3

Matriser

Sv Ma Bl SO
Samhällsfunktioner och yrken

SO

Nivå 1
Aspekt 1
 • SO

Sv Ma Bl SO
Samhällsfunktioner och yrken

SO

Nivå 1
Betalningsformer
 • SO   3
Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Samhällsfunktioner
 • SO   3
Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Platser för religionsutövning
 • SO   3
Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Samtala om elevnära samhällsfrågor
 • SO   3
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Söka information och sammanställa resultat
 • SO   3
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Svenska

Nivå 1
Söka information
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Kombinera text och bild
 • Sv   3
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
Samtala om elevnära frågor
 • Sv   3
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Skriva texter
 • Sv   3
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Bild

Nivå 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: