Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion Medicin 2 VT 20

Skapad 2020-01-13 15:32 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola
Introduktion/information om kursen Medicin 2

Innehåll

                                      Introduktion

                            Välkommen till studier i kursen Medicin 2.

 Kurslitteratur: Medicin 2, av Urban Gillå och Peter Wide. 2018 Sanoma Utbildning AB.                      

Ansvarig lärare på kursen; Caterina Sundin Fredlund 070 416 27 71

Mailadress: caterina.sundinfredlund@edu.karlskoga.se

 

Kursens och den internetbaserade studiehandledningens upplägg

Kursens upplägg innebär att du som studerande genom en introduktion eller föreläsning får ramen för ett ämnesområde för att därefter själv fylla den med egna studier.

Detta ställer större krav på dig som studerande att aktivt söka och tillgodogöra dig kunskap på egen hand.

Till din hjälp har du givetvis dels den internetbaserade studiehandledningen på webbsidan Unikum och mig som lärare.

För att du ska lyckas med dina studier rekommenderar jag att du även deltar på genomgångar/föreläsningstillfällen, handledningstillfällen och att du har en kontinuerlig kontakt med dina kurskamrater.

All kommunikation mellan lärare och elev sker via lärplattformen Unikum. Handledning erbjuds enskilt som i grupp på fredagar mellan 12:30- 14:30. Bokas med ansvarig lärare på kursen. Om frågor eller svårigheter uppstår skall du aldrig tveka att söka upp din lärare i kursen.

Studiehandledningen syftar till att ge struktur över de olika avsnitten samt tydliggöra kunskapskraven för aktuell kurs. Kursen är uppdelad i 9 studieenheter med studiearbeten och uppgifter som ska vara till hjälp för dig att inhämta kunskaper i ämnet Medicin 2.

De olika avsnitten följs upp med skriftliga inlämningsuppgifter, redovisningar, muntliga som skriftliga, och praktiska tillämpningsövningar samt tentamen. Arbetsuppgifterna utförs individuellt eller i grupp.

 

Examination

Inlämningsuppgifter, redovisningar skriftliga som muntliga, kliniska övningar, tentamenstillfällen, och eventuella studiebesök är betygsgrundande. Källförteckning skall alltid bifogas uppgiften.

 

Omdöme/Betyg 

I kursen används matrisbedömning på respektive studiearbete som du skall utföra.

På samtliga kursmoment lämnas ett omdöme för att i ett senare skede generera till ett betyg i hela kursen.

Kriterierna kan ofta uppfattas som vaga av de studerande och vi får ofta frågan om vad eleven kan göra för att få ett högre betyg. Här finns inga enkla svar, det beror ju naturligtvis på uppgiftens karaktär, kunskapskrav och lärarens instruktioner, men generellt kan man säga att de högre betygen kräver en högre grad av självständighet och analytisk förmåga hos eleven.

 

 

 

Ämne : Medicin

Ämnet Medicin omfattas av följande kurser:

Ø  Medicin 1, 150 poäng.

Ø  Medicin 2, 100 poäng, som bygger på kursen medicin 1.

Ämnet medicin grundar sig huvudsakligen på de medicinska kunskapsområdena anatomi, fysiologi, mikrobiologi, farmakologi, patologi och geriatrik men i ämnet finns också inslag av vårdvetenskap. Ämnet behandlar människans fysiska uppbyggnad och funktion vid hälsa och ohälsa.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: