👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny planering våren -20

Skapad 2020-01-13 15:42 i Solrosens förskola Helsingborg
Förskola
Språkutveckling genom sagornas värld.

Innehåll

Mål: Utveckla barnens ordförråd och begrepp. Barnen är i den åldern där de behöver stöd i språkutvecklingen, där de ska lära sig nya ord och begrepp. Utifrån våra läroplansmål kommer vi att lägga fokus på att barnen ska få leka med ord och uttrycka sina tankar genom sagor, ramsor, musik och skapande.

Vad: Utveckla ordförråd och ordens betydelse. Utveckla meningsbyggnad

Varför:  För att utveckla sin verbala kommunikation med andra.

Hur: Under vårterminen kommer vi att ha fokus på barns språk och språkutveckling genom sagornas värld. Detta kommer vi att arbeta med i olika uttrycksformer som bl a bild, skapande, högläsning och musik.

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18