Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigen, Förintelsen och Kalla kriget VT20

Skapad 2020-01-13 15:43 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 9 Historia
Syftet med detta arbetsområde är att ni ska lära er om vad som hände före, under och efter världskrigen och varför det skedde. Vidare är syftet att förstå orsaker, händelseförlopp, följder och hur dessa historiska händelser påverkade människor då, nu och i framtiden.

Innehåll

Arbetsbeskrivning (så här skall vi jobba)

 Vi kommer att jobba med detta arbetsområde mellan veckorna 2 och 8. Vi kommer att blanda filmer, genomgångar, arbete med instuderingsfrågor, läsning och diskussioner för att nå de kunskapskrav som finns på momentet. Kunskapskraven finns under rubriken Bedömningsmatriser nedan. 

Boken Historia kommer att vara grunden för detta arbetsområde. De kapitel vi kommer att jobba med är Första Världskriget (s. 192-213), Mellankrigstiden (s. 214-229), Andra Världskriget (s. 230-251)

 

Socrative-test

 Test 1: Första Världskriget och ryska revolutionen, måndag vecka 5.

 

Examinationsformer

Senast i slutat av vecka 6 vill vi veta vilken examinationsform du tänker välja. Meddelas inget till oss innan dess kommer skriftligt prov bli den examinationsform som erbjuds under V8.

1. Skriftligt E-prov, socrative. 

2. Muntligt seminarium, slutet av V7 

3. Skriftligt prov, början av V8 (samma 6-8 större frågor som under seminariet).

  

 

Filmtips SLI

För att kunna se filmerna på SLI måste ni ha en inloggning på SLI, om ni inte har en inloggning gå in på sli.se och skapa dig ett konto, följ instruktionerna på sidan.

Första världskriget http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%202802

Första världskriget https://www.youtube.com/watch?v=AdIW527sHIk 

Andra världskriget http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%202942

 

Extra filmer

Andra världskriget Svergie http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%203398

Andra världskriget Europa del 1 http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%203155

Andra världskriget Europa del 2 http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%203156

Kalla kriget Sverige http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=U41411-07

Filmtips YouTube

Det finns väldigt mycket filmer om världskrigen på YouTube av varierad kvalitet och tillförlitlighet. En serie som består av många delar och är bra och tillförlitlig är Världens undergång, Första världskriget 3 delar, Andra världskriget 6 delar.

 Fördjupningsuppgift Kalla kriget

För de som blir klara tidigare och de som vill göra en fördjupning så finns möjlighet att göra en redovisning på valfri väpnad konflikt som varit efter Andra Världskriget, ex. Koreakriget, Vietnamkriget, Gulfkrigen, Afghanistankriget m.fl. 

Matriser

Hi
Kunskapskrav Världskrig, förintelsen och Kalla kriget

Dessa förmågor har du visat under detta arbetsområde

F
E
C
A
,
Har ej visat tillräckliga kunskaper.
Du har grundläggande kunskaper gällande viktiga händelser/skeenden, gestalter och platser inom de perioderna vi behandlar under detta arbetsområde.
Du har goda kunskaper gällande viktiga händelser/skeenden, gestalter och platser inom de perioderna vi behandlar under detta arbetsområde.
Du har mycket goda kunskaper gällande viktiga händelser/skeenden, gestalter och platser inom perioderna vi behandlar under detta arbetsområde
Har ej visat tillräckliga kunskaper.
Detta visas genom att du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Detta visas genom att du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Detta visas genom att du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Har ej visat tillräckliga kunskaper.
Du skall även visa grundläggande kunskaper kring Förintelsen och andra folkmord..
Du skall även visa goda kunskaper kring Förintelsen och andra folkmord.
Du skall även visa mycket goda kunskaper kring Förintelsen och andra folk¬mord.
,
Har ej visat tillräckliga kunskaper.
Du kan föra enkla diskussioner om kopplingar ur den historiska perioden till nuet.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda diskussioner om kopplingar ur den historiska perioden till nuet.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda diskussioner om kopplingar ur den historiska perioden till nuet.
Har ej visat tillräckliga kunskaper.
Du kan använda dig av historiska begrepp på ett huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda dig av historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda dig av historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Har ej visat tillräckliga kunskaper.
Dessutom beskriver du enkla samband mellan perioderna.
Dessutom beskriver du förhållandevis komplexa samband mellan perioderna.
Dessutom beskriver du förhållandevis komplexa samband mellan perioderna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: