Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO "Vatten och luft" Knappekullaskolan 2020

Skapad 2020-01-13 15:46 i Knappekullaskolan Lerum
Vatten och luft
Grundskola 2 Kemi Biologi Svenska
Utan luft och vatten hade det inte funnits något liv på jorden. Du ska under några veckor få lära dig mer om vatten och luft och vilka egenskaper de har. Du kommer att få uppleva och undersöka genom olika experiment

Innehåll

Konkreta mål

Du förstår vattnets betydelse för allt liv på jorden

Du kan med bildstöd redogöra för vattnets kretslopp

Du kan säga något om vattnets former och egenskaper

Du förstår att du inte kan se men känna/ uppleva luft.

Du vet att vi andas in syre.

Du vet att vi andas ut koldioxid

Du vet att i luften finns många olika gaser.

Du kan med bildstöd säga något om fotosyntes

Du ska kunna dokumentera undersökningar och experiment med ord och bild

Ämnesspecifika ord såsom: kretslopp, moln, ånga, regn, smälter, avdunstar, stelnar, kondens, flyter, kokar,  fotosyntes, gas, koldioxid, syre

 

Du kommer visa att du kan genom att

delta i samtal

ställa hypoteser

medverka i undersökningar och experiment

förklara händelseförlopp

svara på frågor

redovisa muntligt 

skriva ord och meningar 

 

Arbetssätt

se filmer

läsa faktatexter

skriva ord och meningar

fotografera

bilduppgifter

undersökningar och experiment

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Bi  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Ke  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  Ke  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Ke  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: