Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, Geometri, LPP och planering

Skapad 2020-01-13 15:47 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Här är en uppdaterad LPP och planering området Geometri

Innehåll

MC900432473[1]Pedagogisk planering   

Geometri   åk 8  

 

Syfte

Under momentet ska du få möjlighet att:

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband

·       använda matematikens uttrycksformer för att kunna samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar,  beräkningar och slutsatser

Konkreta mål

       Du ska få förståelse för:

·       area och areaenheter

·       metoder för beräkning av area och omkrets för olika geometriska figurer exempelvis rektanglar, trianglar och cirklar

·       begränsningsyta och mantelyta

·       volymenheter samt enhetsbyten

·       metoder för beräkning av volymen för rätblock, prismor, cylindrar, kon, pyramid och klot

·       avbildning och konstruktion av geometriska objekt

·       problemlösning

·       formler bl.a. geometriska formler

 

Begreppslista: area, kvadratmeter, kvadratdecimeter, areaenhet, begränsningsyta, mantelyta, bas, höjd, radie, pi, medelpunkt, diameter, cirkelbåge, cirkelsektor, cirkels omkrets, cirkels area, dimension, kropp, volym.

 

Undervisning

·       Genomgångar och lärarledda gruppdiskussioner

·       Enskilt arbete

·       Problemlösning i gruppform

·       Praktiska övningar i och eventuellt utanför klassrummet

 

 

VECKOPLANERING

 

Vecka

Lektion 1; 55 min

Lektion 2; 55 min

Lektion 3; 95 min

 

49

 

Geometrikapitlet startas upp.

Repetition omkrets och area hos triangel m.m.

Genomgång av:

3.1 Cirkelns omkrets

Övningsblad 3.1 A ; 3.1 B ; 3.1 C

Genomgång av:

3.2 Cirkelns area och cirkelsektor

 

Övningsblad 3.2 A ; 3.2 B

Arbeta med 3.1 & 3.2

 

Övningsblad till 3.1 & 3.2

 

50

Genomgång av

3.3 Begränsningsyta och mantelyta

 

Övningsblad 3.3 

 Arbeta med 3.1 till 3.3

Genomgång av

3.4 Volym av rätblock

 

Övningsblad 3.4

 

51

 

 

Repetera 3.1 – 3.4

 ??????

jullov

52 - 1

Jullov

jullov

jullov

 

2

 

 

 

Jullov

Onsdag vecka 2

 

8A - Repetera 3.1 – 3.4

Genomgång av

3.5 Volymenheter

 

Övningsblad 3.5

 

3

Genomgång av

3.6 Volym av prisma och cylinder

Övningsblad 3.6

Arbeta med 3.5 – 3.6

Genomgång av

3.7 Volym av kon, pyramid och klot

Övningsblad 3.7

 

4

Genomgång av

3.8 Formler

Övningsblad 3.8

Arbeta med 3.4 till 3.8

Begreppstest och kapiteltest

 

5

 

Basläger / Hög höjd

Basläger / Hög höjd

Basläger / Hög höjd

 

6

 

Repetition

Repetition

PROV

 

7 – 9

 

 

PRAO + LOV V 9

 

PRAO + LOV V 9

 

PRAO + LOV V 9

 

10

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Matematik, Geometri, LPP och planering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: