Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2020-01-13 16:05 i Hällaryds skola Karlshamn
Planering av arbete med argumenterande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 5 Svenska
Vi inleder vårterminen med texttypen argumenterande texter. Här lär vi oss hur argumenterande texter ska vara uppbyggda, vilka delar de brukar bestå av, samt vilka knep man brukar använda. Vi avslutar arbetsområdet med att ni får skriva en egen argumenterande text.

Innehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 • Förstå vad syftet med argumenterande texter är.
 • Kunna berätta om de språkliga drag en argumenterande text har.
 • Veta vad en tes och ett argument är.
 • Skriva och organisera en argumenterande text.
 • Framför åsikter med underbyggda argument.
 • Läsa och förstå innehållet i en argumenterande text och vilket syfte texterna har.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om argumenterande texters struktur.

Vi kommer att läsa och analysera innehållet och budskapet i de argumenterande texterna. 

Vi kommer att arbeta i ZickZack läsrummet och skrivrummet.

Vi kommer att debattera om olika ämnen där några är för och några är emot.

I slutet av området ska vi skriva en argumenterande text tillsammans, sedan en varsin egen text.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: