👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2020-01-13 16:05 i Björkås särskola Ludvika
Arbetsområde om forntiden.
Grundsärskola 4 – 6 Svenska Bild Samhällsorienterande ämnen
Vet du att Sverige för länge sedan har varit täckt med tjock is? Hur levde människorna efter det att isen försvann? Hur bodde de och vad hade de för verktyg? Vad åt de och vad hade de för kläder? Vad betydde elden för människorna? Hur var det att vara barn under forntiden? Hur kan vi egentligen veta hur de levde för så länge sedan? Dessa frågor och många fler kommer vi förhoppningsvis få svar på i detta arbetsområde om forntiden!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig:

 • något om människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • om istiden, jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • hur vi idag kan se spår efter forntiden.
 • vad som menas med tidslinje.
 • begreppen dåtid, nutid och framtid.
 • om gudar och hjältar i olika myter.

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få…

 • titta på film.
 • arbeta i arbetshäfte
 • läsa faktatexter.
 • diskutera gemensamt med klassen.
 • skriva faktatexter.
 • skriva berättande texter.
 • arbeta praktiskt.
 • se serien Arkeologens dotter
 • se spår av inlandsisen i naturen

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma om du:

 • med hjälp av tidslinjen visa eleven på någon tidsperiod
 • kan bidra med resonemang om forntiden
 • kan medverka i att genomföra enkla fältstudier i naturen, se spår av forntiden
 • kan berätta något om människans tidiga historia (hur de levde och några viktiga händelse
 • kan berätta delar av några berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  4-6
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.
  Bl  4-6
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  4-6
 • Forntiden och hur den kan iakttas i vår tid genom spår i naturen. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under forntiden.
  SO  4-6
 • Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
  SO  4-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  4-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  4-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Bl SO
Forntiden Kunskapskrav SO åk 4-6, grundsärskolan

Insats krävs
E
C
A
Tidsperioder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på någon tidsperiod och bidrar till resonemang om forntiden.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på tidsperioder och för enkla resonemang om forntiden.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på tidsperioder och för välutvecklade resonemang om forntiden.
Fältstudier
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven medverkar också i att genomföra enkla fältstudier i natur- och kulturlandskap.
Eleven genomför också enkla fältstudier i natur- och kulturlandskap på ett delvis fungerande sätt.
Eleven genomför också enkla fältstudier i natur- och kulturlandskap på ett väl fungerande sätt.
Hämta information
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information om samhället från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information om samhället från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Sv Bl SO
Svenska bedömningsmatris Grundsärskolan

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan medverka i att planera och genomföra muntliga presentationer. I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda några verktyg och digitala medier.
Eleven kan planera och genomföra muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt. I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda några verktyg och digitala medier på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven kan planera och genomföra muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt. I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och viss anpassning till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och god anpassning till mottagare och syfte.
Berättande texter och faktatexter
Eleven kan bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättande texter och filmer från olika tider och kulturer.
Eleven kan föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättande texter och filmer från olika tider och kulturer.
Eleven kan föra väl utvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättande texter och filmer från olika tider och kulturer.
Informationssökning
Eleven kan medverka i att hämta information från olika källor och medier och gör något övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans
Eleven kan medverka i att söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
. Eleven kan på ett väl fungerande sätt söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.

Sv Bl SO
Kunskapskrav bild åk 4-6, grundsärskolan

Insats krävs
E
C
A
Berättande bilder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Ämnesspecifika ord
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.