Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kronan Gul - Klipp och klistra kollage jan 2020

Skapad 2020-01-13 16:13 i 093261 Förskolan Sture Stockholm Norrmalm
Förskola
Tillsammans ska barnen på Kronan Gul skapa ett stort kollage av tidningsurklipp.

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället
Lärandefokus

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Barnen har blivit introducerade till tidningar som material. Efter att vi har använt tidningar kommer barnen få ökad förståelse för återanvändning, att material kan återanvändas flera gånger till olika saker.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Barnen får även öva på finmotorik då de lär sig att hålla och använda saxar.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

 
 • Barnen introducerades till tidningar och olika magasin som de fick bläddra i.
 • Barnen introducerades till tavlan/"platsen" där kollaget ska skapas.
 • I ateljén får barnen, i olika gruppstorlekar, bläddra i tidningarna, klippa ut sådant som intresserar dem samt sedan klistra upp detta på tavlan. Detta kommer att upprepas flera gånger i veckan. Pedagogerna dokumenterar hur kollaget utvecklas genom att fota av.

Pedagogisk dialog
Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

 • Brukar ni läsa tidningar hemma?
 • Känner ni igen bilderna?
 • Varför väljer du att klippa ut den?
 • Var vill du klistra fast din bild?

Frågor om form, färg, bildens utförande. 
Prata om hur kollaget fortskrider, färger, former, vad ser vi och så vidare.

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

 • Hur kan vi arbeta vidare med kollaget?
 • Var det något som ni tyckte var utmanande?
 • Lärde ni er något? Vad? 

Lägga fokus på finmotorik och återvinning/hållbar utveckling.

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

Individuell reflektion

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

Didaktiska lärdomar

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

Att tänka på till nästa planering:

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: