Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Week 3 - 9 Unit 2

Skapad 2020-01-13 16:17 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 6 Engelska
Magic! 6 består av en Classbook med olika texter och en tillhörande workbook. Till boken finns även en webbdel där du kan logga in och lyssna på alla texter och göra massor av bra övningar samt träna på glosorna.

Innehåll

Week 3 - 9 Unit 2

 

 

 

5. Computer games

Do you play computer games? If you do, how many hours a day do you play? What kind of games do you play?

Lesson 1

Harry the Computer Nerd      Textbook p. 24

q Glossary – look at the words

q Read/listen to the text

q I have read the text with someone and we have translated (översatt) it together

Workbook p.26

q Exercise 2, 3, 4

Done – practise on glossary

 

Lesson 2

q Glossary test

q Grammar: past tense (preteritum/dåtid) regular verbs  (Genomgång)

Workbook p. 27

q Exercise 5

q Exercise 6 Listening

 

Lesson 3

q Studentlitteratur exercises

Textbook p. 25 Poems

Workbook p. 29

q Write your own poem

 

Lesson 4

q Glossary and grammar test

P.E                    Textbook p. 26 - 27

q Glossary – look at the words

q Read/listen to the text

 

Lesson 5

Workbook p. 30

q Exercises 1, 2, 3, 4

q Studentlitteratur exercises

 

Lesson 6

q Glossary test

Workbook p. 32

q Exercise 5

q Studentlitteratur exercises

 

Lesson 7

q Grammar: do/does not (genomgång)

Workbook p. 33

q Exercises 6

q Studentlitteratur exercises

 

Lesson 8

Workbook p. 34

q Exercise 6 Listening

q Writing test

 

Lesson 9

Films                 Textbook p. 30

q Glossary – look at the words

q Read/Listen to the text

Workbook p. 36

q Exercises 1, 2, 3

 

Lesson 10

q Glossary test

In the spotlight  Textbook p. 31

q Glossary  - look at the words

q Read/listen to the text

Workbook p. 38

q Exercises 1, 2

 

Lesson 11

Grammar: Irregular verbs & pronouns (genomgång)

Workbook p. 39

q Exercise 3

Workbook p. 44

q Exercise 8

q Studentlitteratur exercises

 

Lesson 12

Travel               Textbook p. 32 -35

q Remember to look at the glossary

q Read/listen to the text

Workbook p. 40 – 42

q Exercises 2, 3

q Studentlitteratur: öva inför test

 

Lesson 13

q Studentlitteratur: öva inför test

 

 

Test 2:

Level 1: Repetera texterna 5 & 7. Läs/lyssna igenom texterna. Öva på glosorna (använd Word trainer-boken) & öva på Level 1 uppgifterna på Studentlitteratur.

 

Level 2: Repetera texterna 5,6, 7 & 8

Öva på glosorna (använd Word trainer-boken) & öva på Level 2 uppgifterna på Studentlitteratur.

 

Level 3

You also need to read the following text and do the exercises to the following texts:

q Textbook p. 29: Mia and the Jellyfish

Do exercises on Studentlitteratur

q Textbook p. 36–37 The Boy Who Vanished

Do exercises on Studentlitteratur

Repetera texterna 5,6, 7 & 8

Öva på glosorna (använd Word trainer-boken) & öva på Level 3 uppgifterna på Studentlitteratur.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: