Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trummor & Sång 9B

Skapad 2020-01-13 16:33 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Grundskola 9 Musik
Trumspel och sång

Innehåll

Period 1 – Trummor och sång

Vi kommer arbeta med trumkomp och sång. Trummor kommer ni arbeta med i större grupper. I sång kommer vi inom den praktiska delen att först dela upp klassen i tjejer och killar. Därefter kommer vi eventuellt att dela i än mindre grupper. 

 

V. 3

Genomgång av röstens funktion/anatomi samt uppvärmning av rösten.
Sånglåtar:
Killar - Don't you worry child, Swedish House Maffia
Tjejer - Ljusare läge: Fields of gold, mörkare läge: Don't let me down, The Chainsmokers

V. 4

Trummor & sång, genomgång av trumset, komp i olika nivåer.

V. 5

Trummor & sång - öva

V. 6

Trummor & sång, öva, känner man sig klar kan man redovisa/filma

V.7

Redovisning

 

 

 

 

 

 

 

Sida med videos som visar olika trumkomp

Don't let me down med text

Don't you worry child

Fields of gold - Eva Cassidy

Fields of gold - karaoke i Eva Cassidys stil

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
  Mu  E 9
 • Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  E 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
  Mu  E 9
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  C 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
  Mu  C 9
 • Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  C 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
  Mu  C 9
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  A 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
  Mu  A 9
 • Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  A 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
  Mu  A 9

Matriser

Mu
Musik 7-9

Insats krävs
Ej arbetat med
E
C
A
Sång
Deltar i gemensam sång och följer rytm och tonhöjd med viss säkerhet.
Deltar i gemensam sång och följer rytm och tonhöjd med relativt god säkerhet.
Deltar i gemensam sång och följer rytm och tonhöjd med god säkerhet.

Melodi, bas och slagverksstämmor

Insats krävs
Ej arbetat med
E
C
A

Melodi, bas och slagverksstämmor

Dessa tre moment är ett enda kunskapskrav, men för att enkelt få en överblick på hur man ligger till i de olika momenten så har de här delats upp i tre enskilda bedömningar. Vid den summativa bedömningen inför betygssättning vägs de tre delarna samman till en. Det lägre betyget styr, dvs. om man har C på två av delarna och A på den tredje så blir det sammanlagda betyget för kunskapskravet i sin helhet ett C.
Insats krävs
Ej arbetat med
E
C
A
Melodistämmor
Spela enkla melodier med viss tajming.
Spela enkla melodier med god tajming.
Spela enkla melodier med god tajming.
Basstämmor
Spela enkla basstämmor med viss tajming.
Spela enkla basstämmor med relativt god tajming.
Spela enkla basstämmor med god tajming.
Slagverksstämmor
Spela enkla slagverksstämmor med viss tajming.
Spela enkla slagverksstämmor med relativt god tajming.
Spela enkla slagverksstämmor med god tajming.

Ackompangemang

Ackordsspel, det räcker att redovisa på ett av ackordsinstrumenten. Piano eller gitarr.
Insats krävs
Ej arbetat med
E
C
A
Ackordsspel
Ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott.
Ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med gott flyt.

Anpassa och uppmärksamma

Att anpassa sin stämma till helheten handlar till exempel om att inte sjunga väldigt starkt i en lugn låt, när de andra sjunger/spelar svagt. Att uppmärksamma vad som sker kan tillexempel vara att märka att man själv eller någon annan tappat bort sig vart man är i låten eller höra att tempot ökar fast det inte är tänkt så.
Insats krävs
Ej arbetat med
E
C
A
Anpassa och uppmärksamma
Anpassar sin stämma i viss mån till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Anpassar sin stämma i relativt väl till helheten genom att lyssna och till i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.

Teknik och karaktär

Dessa två färdigheter är ett enda kunskapskrav, men för att enkelt få en överblick på hur man ligger till i de olika färdigheterna så har de här delats upp i två enskilda bedömningar. Vid den summativa bedömningen inför betygssättning vägs de två delarna samman till en. Det lägre betyget styr, dvs. om man har C på en av delarna och A på den andra så blir det sammanlagda betyget för kunskapskravet i sin helhet ett C.
Insats krävs
Ej arbetat med
E
C
A
Teknik
Sjunga eller spela på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik.
Sjunga eller spela på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik.
Sjunga eller spela på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik.
Karaktär
Sjunga eller spela på något instrument i någon genre med i viss mån karaktär.
Sjunga eller spela på något instrument i någon genre med passande karaktär.
Sjunga eller spela på något instrument i någon genre med passande karaktär.

Bearbeta och tolka

Insats krävs
Ej arbetat med
E
C
A
Eleven kan:
bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt uttryck.
bearbeta och tolka musiken till ett personligt uttryck.

Insats krävs
Ej arbetat med
E
C
A
Eleven kan:
ge enkla omdömen om eget och andras musicerande Samt bidra till förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande Samt ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Ge väl utvecklade omdömen om eget och andras musicerande Samt ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

Skapa musik

Skapa musik kan vi göra både med instrument och på dator/iPad. Kunskapskraven är likadana oavsett vilket sätt du väljer att komponera på!
Insats krävs
Ej arbetat med
E
C
A
Eleven kan:
bidra till att skapa musik genom att pröva att bygga kompositioner med en i huvudsak fungerande form.
skapa musik genom att pröva och ompröva att bygga kompositioner med en i huvudsak fungerande form / efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil / fungerande form och karaktäristisk stil.
(E-bidra till att) skapa musik genom att pröva / pröva och ompröva / pröva och ompröva att bygga kompositioner med en i huvudsak fungerande form / efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil / fungerande form och karaktäristisk stil.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: