Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Tårtorna vt-20

Skapad 2020-01-13 16:49 i Sandarne förskola Söderhamn
Förskola
Detta läsår fokuserar vi på matematik, Söderhamns kommun och vår hemort Sandarne.

Innehåll

Nuläge

Hösten -19

Arbetslaget består i nuläget av fyra förskollärare och två barnskötare. 

Vi har för närvarande 32 barn inskrivna på Hjärtat. Vi är indelade i två grupper där den ena gruppen är barn födda -14 och i den andra gruppen barn födda -15 och -16. De första veckorna har vi fokuserat på att barnen ska lära känna varandra då det är barn från två olika avdelningar som har flyttat ut till Hjärtat samt två nyinskolade barn. Vi har haft gemensamma samlingar där vi presenterat oss för varandra. Vi har tillsammans med barnen gått runt på vår avdelning och pratat om vad de kan göra i de olika rummen. Vi övar på att hämta mat vid buffébordet som är nytt för de nya barnen på Hjärtat.

Vi ser flera utmaningar redan nu. Vi har en stor barngrupp och det är viktigt att vi har rutiner som gör att barnen vet vad de ska göra och känner trygghet. Hjärtat är egentligen inte gjord som en avdelning, den blir ofta en genomgångsavdelning som gör att det blir många störningsmoment. Det är svårt att möblera på ett bra sätt som gör att barnen får platser att leka i lugn och ro

Våren -20

Arbetslaget är lika som i höstas. I Tårtgruppen är vi två förskollärare och de flesta gånger även en barnskötare. Barngruppen känns trygg med varann och oss personal. Våra samlingar har en struktur som barnen känner igen. Vi startar upp vår grupp med våra tårtbitar med namn och vår namnsång.  

 

Mål

Söderhamn 400 år

• Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet” 

Matematik

• Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta 

Syfte

Söderhamn 400 år

Kommunen har valt att alla förskolor ska arbeta med detta mål av anledning till att vår stad firar 400-årsjubileum. 

Matematik

Vi vill skapa intresse för matematik hos barnen. 

 

Genomförande

 

rtorna (barn födda -15 och -16)

Vi fortsätter att jobba med vår närmiljö genom Sågverkstrampet. Vi ska åka och se var det börjar och var det slutar. Kommer att fortsätta fokusera på samhället Sandarne med tex massafabriken, sågverk och timmerflottning. Vi kommer genomföra detta på ett lekfullt sätt med hjälp av bla matematik och skapande verksamhet. Vi planerar att gå in mer på bygg och konstruktion den här terminen. Från skapandet i höstas med indianfjädrar, pilbågar och tipi kommer vi leda in barnen mer på sågverk där virket blir till, hur hus blir till och vad man behöver för att bygga. 

Vi tänker oss att de här målen ska hjälpa oss i arbetet. 

• förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, 
• förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

Dokumentation under lärprocessen

Gruppens personal ansvarar för att dokumentation genomförs vid aktiviteter. Vi ska dokumentera genom anteckningar, foto, film, OneNote och Unikum. Vi kommer låta barnen dokumentera i större utsträckning

 

Ansvar

Arbetslaget

 

Uppföljning

Uppföljning i Unikum. Reflektion och utvärdering varje vecka samt analys en gång i månaden. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: