Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skönlitterär bok, Isdrottningen

Skapad 2020-01-13 17:33 i Hällaryds skola Karlshamn
Läsning av skönlitterär bok.
Grundskola 5 Svenska
"Det var hemskt att jag längtade så! Vad hade jag egentligen blivit för ett monster? Jag kunde inte hejda tårarna. Mina kalla, kalla tårar." Finns verkligen superhjältar? Hela stan ställer sig frågan. I filmer på Youtube, i tidningsartiklar och på bloggar börjar det komma historier, bilder och filmklipp på isdrottningen, en ung tjej med superhjälteutstyrsel som kan skjuta snöbollar och göra isbanor.

Innehåll

I mars får vi författarbesök av Mårten Melin. Han har skrivit bland annat boken Isdrottningen. Hela klassen kommer att arbeta med den.

Varför ska vi arbeta med det här?

Språk är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar vi vår identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.
Genom undervisningen ska du få möta olika slags texter och ges förutsättning att utveckla ditt språk, identitet och förståelse för omvärlden.

Det här kommer du att få undervisning om

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter och dess budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna,
 • Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor,
 • Skönlitterära betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk,

Det här ska du lära dig

 • Träna på att läsa med flyt.
 • Du gör sammanfattningar av innehållet i tidsordning och kommenterar innehållet.
 • Du förstår och diskuterar bokens budskap med hjälp av vad du själv har varit med om. Du beskriver vad du tycker och tänker när du läser.

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att:

Hemma:

 • få läsläxa ur "Isdrottningen" av Mårten Melin samt ibland arbeta med förberedande uppgifter inför boksamtal.

I skolan:

 • få sammanfatta delar av boken,
 • läsa vissa delar av boken i grupp och skriva läslogg.
 • i par/grupp arbeta med uppgifter till boken,
 • få samtala i grupp om frågor kring boken.

Det här kommer jag att bedöma

 • Din förmåga att läsa en skönlitterär bok, där du resonerar kring budskap och beskriver din upplevelse av läsningen.
 • Din förmåga att förstå olika texter.
 • Din förmåga att sammanfatta olika delar av boken.
 • Din förmåga att skriva olika slags texter. 

Detta gör du genom att delta i klassdiskussioner och arbeta med frågeställningar utifrån texten. Du samlar dina skriftliga uppgifter i Classroom.

Matriser

Sv
Arbeta med skönlitteratur - Isdrottningen

Läsa

>>>
>>>
>>>
>>>
Läsförståelse
Hur du använder dig av olika lässtrategier:
Jag behöver stöd för att hitta strategier som hjälper mig att lättare förstå ord och innehåll.
Jag använder mig av enstaka strategier i min läsning för att förstå ord och innehåll.
Jag använder olika strategier i min läsning för att förstå ord och innehåll.
Jag har en god överblick av de olika strategierna jag använder mig av i min läsning för att förstå ord och innehåll

Analysera och tolka

>>>
>>>
>>>
>>>
Karaktärer
Hur du tolkar, förklarar och beskriver karaktärerna som förekommer i boken:
Jag tolkar, förklarar och beskriver karaktärerna kortfattat och använder en del av den information som står i boken.
Jag tolkar, förklarar och beskriver karaktärerna ganska kortfattat och använder framför allt sådan information som står i boken.
Jag tolkar, förklarar och beskriver karaktärerna utförligt. Jag använder mest information som står i texten men också lite av sådant som man förstår genom att läsa "mellan raderna". Det saknas ofta motivering.
Jag tolkar, förklarar och beskriver karaktärerna utförligt. Jag använder både information som står i texten och sådan som man förstår genom att läsa "mellan raderna". Jag motiverar mina åsikter.
Miljöer
Hur du tolkar, förklarar och beskriver miljöerna som förekommer i boken:
Jag tolkar, förklarar och beskriver miljöerna kortfattat och använder en del av den information som står i boken (på raderna).
Jag tolkar, förklarar och beskriver miljöerna ganska kortfattat och använder framför allt sådan information som står i boken (på raderna).
Jag tolkar, förklarar och beskriver miljöerna utförligt. Jag använder mest information som står i texten men också lite av sådant som man förstår genom att läsa "mellan raderna" och "bortom raderna". Det saknas ofta motivering.
Jag tolkar, förklarar och beskriver miljöerna utförligt. Jag använder både information som står i texten och sådan som man förstår genom att läsa "mellan raderna" och "bortom raderna". Jag motiverar mina åsikter.
Tema/budskap
Hur du tolkar, förklarar och beskriver tema/budskap som förekommer i boken:
Jag tolkar, förklarar och beskriver temat/budskapet kortfattat och använder en del av den information som står i boken (på raderna).
Jag tolkar, förklarar och beskriver temat/budskapet ganska kortfattat och använder framför allt sådan information som står i boken (på raderna).
Jag tolkar, förklarar och beskriver temat/budskapet utförligt. Jag använder mest information som står i texten men också lite av sådant som man förstår genom att läsa "mellan raderna" och "bortom raderna". Det saknas ofta motivering.
Jag tolkar, förklarar och beskriver temat/budskapet utförligt. Jag använder både information som står i texten och sådan som man förstår genom att läsa "mellan raderna" och "bortom raderna". Jag motiverar mina åsikter.
Berättarteknik
Hur du tolkar, förklarar och beskriver berättartekniken som används i boken:
Jag tolkar, förklarar och beskriver berättartekniken som används kortfattat.
Jag tolkar, förklarar och beskriver berättartekniken ganska kortfattat och ger enstaka exempel från boken.
Jag tolkar, förklarar och beskriver berättartekniken som används utförligt. Jag ger exempel från boken. Det saknas ofta motivering.
Jag tolkar, förklarar och beskriver berättartekniken utförligt. Jag ger exempel från boken Jag motiverar mina åsikter.
Kopplingar - text till verklighet
Din förmåga att göra kopplingar mellan text och verklighet
Jag gör koppling mellan text och verklighet utan att tänka på om de är betydelsefulla.
Jag gör kopplingar mellan text och verklighet med enstaka kopplingar som är relevanta för förståelsen av bokens innehåll och budskap.
Jag gör kopplingar mellan text och verklighet varav en del är relevanta för förståelsen av bokens innehåll och budskap.
Jag gör kopplingar mellan text och verklighet som är relevanta för förståelsen av bokens innehåll och budskap.

Skriva

>>>
>>>
>>>
>>>
Sammanfattning
Hur du skriver sammanfattningar om det du läst i boken:
Mina sammanfattningar är korta och innehåller något av det viktiga i historien.
Mina sammanfattningar är ganska korta med liknande meningar och innehåller stora delar av det viktiga i historien.
Mina sammanfattningar är utförliga med varierande meningar men blandar viktig information med mindre viktig.
Mina sammanfattningar är utförliga med varierande meningar och innehåller alla viktiga delar i historien.

Ord och begrepp

Ifylld ruta markerar att du har visat att du förstår och kan använda ordet/begreppet.
>>>
>>>
>>>
>>>
viktiga ord
analys
förutsägelse
miljöbeskrivning
sammanfattning
frågeställningar
frågor på raden
frågor mellan raderna
frågor bortom raderna
berättarteknik
kronologisk
tillbakablick
parallellhandling
jag-berättelse eller författarröst
tema, budskap
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: