Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i barn litteraturen

Skapad 2020-01-13 17:34 i Grangärdets förskola Mariestad
Förskola
Vi vill använda bockarna Bruse boken. Tekniken i boken som vi tänker lägga fokus på är bron.

Innehåll

Vi har sett att barnen är väldigt intresserade av sagan och sången om bockarna Bruse. Barnen ser spontant broar i olika miljöer. Vi tror att vi kommer kunna få barnen att gå igång på detta. Vi vill visa barnen olika bro konstruktioner och material.

Varför har man broar?

Vad är en bro?

Hur gör vi...

Vad ska individen lära sig? Att samarbeta, kommunicera, problemlösning, forskning. Mål ur LPFÖ: ”att ställa frågor och samtala, att urskilja enkel teknik teknik i vardagen, och utforska sin förmåga att bygga , skapa, konstruera med hjälp av olika tekniker, material, redskap….att vi ska ha roligt tillsammans och väcka nyfikenheten och lusten att lära. Utveckla sin förmåga att använda enkel matematik. Målet är inte att bygga en bro utan alla små projekt på resan dit, det rasar, hur bygga då….

Vi använder språket i sagan kring Bockarna Bruse. Vi uppmuntrar barnen att hitta på andra slut på sagan, annat innehåll. Tänk om det är ett ledset, ensamt troll? Vi presenterar olika dilemman med känslor som rädsla, aggressivitet,glädje, ledsenhet osv. Trollet och bockarna ställs inför olika dilemman som barnen tränas att lösa, barnen får bearbeta olika känslor. Värdegrunden går in i temat för vi är alla lika olika som figurerna i sagan.

Aktiviteter;

 • Lera
 • Papier mache
 • Rita/måla
 • Bygga med klossar/duplo
 • Bilder från nätet
 • Sagopåse
 • Kulisser
 • Teater
 • Sånger/musik
 • Utflykt för realupplevelse
 • Problemlösning och experiment
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: