Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk i Förskoleklass - Hitta språket

Skapad 2020-01-13 17:44 i Munkedalsskolan Munkedal
Hitta språket och språksamlingar
Grundskola F Svenska Svenska som andraspråk
Vi arbetar med att utveckla den språkliga medvetenheten och skapar en bra grund inför kommande läs och skrivinlärning. Vi utgår från Skolverkets kartläggningsmaterial ”Hitta språket”.

Innehåll

Inledning

I förskoleklass skapar vi möjligheter för eleverna att kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och syften. Eleverna ska få möjlighet att utveckla förmågan att berätta och beskriva, lyssna och samtala, kommunicera med symboler och bokstäver samt urskilja ord och språkljud. Vi använder oss av Skolverkets kartläggningsmaterial Hitta språket som görs enskilt och i grupp för att upptäcka vilka anpassningar av undervisningen vi behöver göra för att den ska vara givande för varje elev.

 

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för de olika delarna inom språket och tilltro till sin egen förmåga att använda språket i olika sammanhang.

Verksamhetens innehåll

Exempel på sådant vi kommer att arbeta med:

 • Första språkljudet i ord
 • Bokstäver
 • Ordbilder
 • Högläsning
 • Berättande

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: