Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslyftet del 3 Teknik i barnlitteraturen.

Skapad 2020-01-13 17:47 i Grangärdets förskola Mariestad
Förskola
Vi ska jobba med teknik utifrån barnlitteratur. Med teknik menar vi metoder för att minska behovet av fysisk eller psykisk belastning och öka levnadsstandarden.

Innehåll

Var är vi?
Vi ska arbeta med Läslyftet och teknik i barnlitteraturen. Vi vill ta tillvara på barnens intresse för skapa och konstruera. De bygger gärna hus i olika material.

 

Vart ska vi?

vårat syfte med detta är att utforska tekniken i vardagen och verksamheten. Vi vill medvetandegöra för barnen och oss själva vad som är teknik och utmana de klassiska genusrollerna inom tekniken. 

Barnen kommer att få dokumentera det vi gör och  visa för varandra med film och foto,  vi kommer att använda Ipaden till att läsa böckerna/boken på. Projicera. Barnen kommer att få berätta saker för varandra och därmed träna på att lyssna och respektera när någon annan pratar. 

vi vill hjälpa barnen att upptäcka tekniken i vardagen. 

 

Hur gör vi?

vi har iPads, böcker, byggmaterial. Vi tar inspiration ifrån barnlitteratur och går därefter vidare utifrån barnens intresse. Vi tänker oss att det kanske blir olika inriktningar utifrån barnens intresse. Att det kanske hittar olika vägar att gå i tekniken och att vi följer dom i dessa. 

 

Vi använder Ipaden och tar kort/ filmar för att dokumentera. Vi reflekterar sedan veckovis i Unikum utifrån lärloggar. 

Det är allas pedagogers ansvar. 

Stödfrågor för veckoreflektion

Skriv in veckoreflektion längst ner i avdelningens planering för avsnittet "reflektion och analys". Skapa en ny reflektion varje vecka. Var noga med att skriva en rubrik och vilken vecka det är på reflektionen.

 

Vad fångar barnens intresse?

Vilket lärande ser vi?

Hur stödjer miljön och materialet barnens lärande?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Hur går vi vidare för att få en djupare förståelse?

(konkret planering)

 

Vad/hur var min roll som pedagog?

Hur behöver jag som pedagog förbereda mig?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som du/ni hade tänkt?

 

Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

Här skriver förskolan in sina mål  för enheten och de reflektionsfrågorna som är riktade till enhetens kvalitetsmål.

 

Stödfrågor  för utvärdering och analys

Utvärdering

Var befinner vi oss nu i relation till målen?

Hur blev det?

Vad har fungerat bra/dåligt?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Analys

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

 

Stödfrågorna är tänkta att vara en hjälp vi arbetet med reflektion, utvärdering & analys. Ni använder de frågorna som känns meningsfulla för er. Ni kan också lägga till egna i ert planeringsunderlag.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: